Quyết định 130/QĐ-UBND Gia Lai 2024 phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 130/QĐ-UBND

Quyết định 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ​Gia Lai về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:130/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hải Long
Ngày ban hành:28/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI
________

Số: 130/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công, cách thức giải quyết công việc và quan hệ công tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, đối với công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp xét thấy thật sự cần thiết do tính chất cấp bách, phức tạp, nhạy cảm của công việc, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc đã phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo công tác của UBND tỉnh. Trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2.1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực và phạm vi quyền hạn được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy nhiệm;

b) Trong phạm vi lĩnh vực, công việc được phân công, ủy nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về những quyết định của mình và những nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và chống tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết công việc;

c) Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm giải quyết và quyết định công việc đã được phân công, ủy quyền; nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác thì trực tiếp trao đi, thống nhất với Phó Chủ tịch UBND tỉnh đó để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì xem xét, quyết định hoặc trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh khi cần thiết.

2.2. Cách thức giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo giải quyết công việc trên hồ sơ trình, các báo cáo, tờ trình của sở ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân; trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh xử lý, hoàn tất hồ sơ theo quy định;

b) Trực tiếp cho ý kiến và phê duyệt đối với hồ sơ trình của các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân đã được Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, thẩm tra, báo cáo tại phiếu trình;

c) Ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của UBND tỉnh trong phạm vi lĩnh vực phụ trách (kể cả văn bản quy phạm pháp luật), các công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy nhiệm;

d) Chỉ đạo xử lý toàn diện những vấn đề, công việc của các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công;

đ) Chủ động, tích cực chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo sở ngành, cơ quan, địa phương liên quan để giải quyết công việc và những vấn đề cần phối hợp liên ngành trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền;

e) Chủ động kiểm tra, xem xét, chỉ đạo đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các sở ngành, cơ quan, địa phương trong phạm vi lĩnh vực, công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền trước khi trình UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền;

g) Đối với các văn bản, đề án, báo cáo trình cấp có thẩm quyền thì phải chủ động chỉ đạo các sở ngành, cơ quan liên quan phối hợp, làm việc tích cực, hiệu quả để nâng cao chất lượng, kịp tiến độ và tạo đồng thuận, thống nhất trong quá trình thm định, ban hành, phê duyệt;

h) Đi công tác; kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện công việc tại các sở ngành, cơ quan, địa phương, cơ sở; giải trình, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực được phân công phụ trách; họp báo; tiếp công dân và các cách thức khác.

3. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh.

4. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và tham gia chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chủ tài khoản thứ nhất Ngân sách tỉnh.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau đây:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quản lý chung về ngân sách, tài chính của tỉnh.

- Trực tiếp quyết định hoặc phân công, ủy nhiệm cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các nội dung sau: chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; quyết định đầu tư các dự án, điều chỉnh dự án đầu tư công, chủ trương sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu, chi phí dự phòng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; phê duyệt triển khai các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại (không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh).

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; địa giới hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông .

- Công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra, tiếp công dân; những vấn đề chung về giải quyết kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo .

- Công tác tư pháp, những vấn đề chung về xử phạt vi phạm hành chính.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

đ) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống bạo loạn, khủng bố và khn nguy hàng không tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2026; Ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; các Ban kiêm nhiệm khác của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

e) Giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách đứng chân trên địa bàn tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Chủ tài khoản thứ hai Ngân sách tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Kế hoạch; tài chính; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; ngân hàng; thuế; hải quan.

- Hoạt động của khu kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể.

- Công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (chính quyền điện tử) của tỉnh.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác giải quyết kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh) để phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau:

+ Chủ trương đầu tư đối với các dự án kêu gọi đầu tư và dự án đầu tư công; quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công.

+ Phê duyệt triển khai các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại (không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh).

- Chủ động, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham gia xử lý công việc, tiến độ triển khai các nguồn vốn, dự án đầu tư theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy nhiệm. Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực để tổng hợp chung tiến độ triển khai các nguồn vốn, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Giữ mối quan hệ với Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và các cơ quan, đơn vị Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách đứng chân trên địa bàn tỉnh.

d) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thm định bảng giá đất tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh; Trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh; Ban Chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh; Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các Ban kiêm nhiệm khác của tỉnh (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch phân công).

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục, đào tạo; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm, dạy nghề và các vấn đề xã hội; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; văn hoá, thể thao, du lịch; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Công tác ngoại giao, quan hệ đối ngoại.

- Công tác quản lý nhà nước về báo chí, phát thanh truyền hình.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Các vấn đề hoạt động nhân đạo.

- Quản lý nhà nước về hoạt động hội, quỹ trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các tổ chức hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác giải quyết kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh) để phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau:

+ Chủ trương đầu tư đối với các dự án kêu gọi đầu tư và dự án đầu tư công; quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công.

+ Phê duyệt triển khai các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại (không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh).

- Chủ động, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham gia xử lý công việc, tiến độ triển khai các nguồn vốn, dự án đầu tư theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy nhiệm.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Bảo hiểm xã hội, các Hội quần chúng hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh đã được công nhận Hội có tính chất đặc thù và được Nhà nước giao nhiệm vụ.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh thuộc lĩnh vực y tế; Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai; Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh; Ban chỉ đạo 515 tỉnh; Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh; các Ban kiêm nhiệm khác của tỉnh (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch phân công).

d) Giữ mối quan hệ với Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách đứng chân trên địa bàn tỉnh.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác giải quyết kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh) để phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau:

+ Chủ trương đầu tư đối với các dự án kêu gọi đầu tư và dự án đầu tư công; quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công.

+ Phê duyệt triển khai các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại (không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh).

- Chủ động, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham gia xử lý công việc, tiến độ triển khai các nguồn vốn, dự án đầu tư theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy nhiệm.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Giữ mối quan hệ với Cục Quản lý thị trường, các cơ quan, đơn vị Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách đứng chân trên địa bàn tỉnh.

c) Làm nhiệm vụ Trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh và các Ban kiêm nhiệm khác của tỉnh (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch phân công).

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đồng chí Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường.

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhân quyền và dân tộc.

- Hoạt động hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác giải quyết kiến nghị cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách, ký thay Chủ tịch UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh) để phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các nội dung sau:

+ Chủ trương đầu tư đối với các dự án kêu gọi đầu tư và dự án đầu tư công; quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công.

+ Phê duyệt triển khai các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại (không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ cho tỉnh).

- Chủ động, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham gia xử lý công việc, tiến độ triển khai các nguồn vốn, dự án đầu tư theo lĩnh vực phụ trách hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy nhiệm.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ. Giữ mối quan hệ với Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách đứng chân trên địa bàn tỉnh.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ phòng chống thiên tai tỉnh; Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh; Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh, Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các Ban kiêm nhiệm khác của tỉnh (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch phân công).

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, ngành Trung ương;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh

- Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;

- Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;

- Các Phòng ban chuyên môn thuộc VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (chuyên viên các khối).

CHỦ TỊCH

Trương Hải Long

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi