Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành:18/04/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

Số:04/2012/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cà Mau,ngày18 tháng04năm2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU

------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

CăncứLuậtTổchứcHiđồngnhândânybannhândânngày26tháng11năm 2003;

CăncứLuậtBanhànhvănbảnquyphmpháplutcaHiđồngnhândân,ybannhândânngày 03tháng12năm2004;

CăncứNghđnhs13/2008/NĐ-CPngày04/02/2008caChínhphquyđnhtổ chứccáccơquanchuyênmônthucybannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrung ương;

CăncứNghđnhs115/2010/NĐ-CPngày24/12/2010caChínhphquyđnhtráchnhimquảnnhàcvgiáodục;Thôngtưliêntịchs47/2011/TTLT-BGDĐT-BNVngày19/10/2011caBGiáodcvàĐàotạo-BNivhưngdẫnvchcnăng, nhiệmvụ,quyềnhn,cơcutchứccaSGiáodụcĐàotạothucybannhândântỉnh,thànhphốtrcthucTrungương,PhòngGiáodcĐàotạothucybannhândânhuyện,quận,thxã,thànhphthuctnh;

Xétđnghị caGiámđcSGiáodc vàĐàototi Tờtrìnhsố 226/TTr-SGD&ĐT ngày 16/02/2012 vàBáoothmđnhs22/BC-STPngày14/02/2012ca GiámđcSpháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điu1.BanhànhkèmtheoQuyếtđnhnày“Quyđịnh chcnăng,nhimvụ,quynhạnvàcơcấutổ chứccaSGiáodụcvàĐàotạotnhCàMau.

Điu2.Quyếtđnhnàycóhiulcthihànhsau10ngày,kểtngàykýthaythếQuyếtđnhs01/2009/QĐ-UBNDny22/01/2009caybannhândântỉnhbanhànhQuyđịnhchứcnăng,nhimvụ,quyềnhnvàcơcutchứccaSGiáodụcĐàototỉnhMau.

Điu3.Chánhnphòngybannhândântnh,GiámđcSNiv,Giámđốc

SGiáodcĐàotạo,Thtngcács,ban,ngànhtnhvàChtịchybannhândânhuyn,thànhphCàMauchịutráchnhiệmthihành Quyếtđnhnày./.

 

 

TM.YBANNHÂNDÂN
C
HTCH

PhmThànhTươi

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU
(BanhànhkèmtheoQuyếtđnhs:04/2012/QĐ-UBNDNgày18tháng04năm2012củayban nhân dântnh CàMau)

 

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.VtrívàchcngcủaSGiáo dục vàĐàotạo

SởGiáodụcĐàototnhCàMaulàcơquanchuyênmônthuộcybannhândântnhchcnăngthammưu,giúpUbannhândântnhthchinchcnăngqunlýnhànưcvgiáodcvàđàotạo,baogm:mụctiêu,chươngtrình,nộidunggiáodc vàđàotạo,tiêuchun nhàgiáotiêuchuncánbộqunlýgiáodục;tiêuchunsvtcht,thiếtbịtrườnghcđồchơitrem;quychếthicử vàcpvănbng,chngch;bođmchtlượnggiáodụcđàotocácdchvcôngthuộcphmviqunnhànướccủaSởtheoquyđnhcapháplut.Thchinmộtsnhiệmvụ,quynhntheosphâncp,y quyncủaybannhândântnh,Chtchybannhândântnhtheoquyđnhcapháplut.

Điu2.SGiáodụcvàĐàototnhMauchuschđạo,qunlýtrctiếp,toàndincủaybannhândântnh,Chủtịchybannhândântnh;đồngthờichuschđạo,hưngdn,kiểmtra,thanhtravềchuyênmôn,nghipvụcaBGiáo dục vàĐàotạo.

Điu3.SởGiáodụcĐàototnhCàMaucótưcáchphápnhân,con duvàtàikhonriêngtiKhobcNhà nướctheoquyđnh của pháp lut.

Điu4.Nhimvvàquyn hncủaSGiáo dụcvàĐàototỉnhCà Mauđượcthc hintheo quy đnhtiĐiu 2,Thôngtưliêntịchs47/2011/TTLT-BGDĐT-BNVngày19/10/2011củaBGiáodụcĐàoto-BNivụhưngdnvchcnăng,nhiệmvụ,quynhạn,cutchcvàbiênchếcaSGiáodụcvàĐàotothuộcyban nhândântnh,thànhphốtrcthuc Trungương; PhòngGiáodụcvàĐàotothucybannhândânhuyn,qun,thịxã,thànhphthuộctnh.

 

ChươngII

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điu5.CơcấutchứccaSởGiáo dục vàĐàotạo

1.nhđoSởGiáodụcvàĐàotogồm:Gmđckhôngquá03PhóGiámđc.

2.Cơ cutchcca SởGiáodcvàĐàotạo, gmcó:

a)Cácphòngchuyênmôn,nghiệpvvàtươngđươngthuộc Sở:

-Vănphòng;

-Thanhtra;

-PhòngTchc cánb;

-PhòngKếhoch - Tàichính;

-PhòngGiáodụcmmnon;

-PhòngGiáodụctiu học;

-PhòngGiáodụcTrung học vàGiáo dụcthường xuyên;

-PhòngGiáodụcCaođẳng,Trung cpchuyênnghiệpvàđàoto,bồidưng;

-PhòngKhothíQunlýchtlưnggiáodc;

- PhòngCôngnghệ thôngtin-ThiếtbịvàThưviện;

-PhòngPhápchế.

b.Cáccơsgiáodụctrcthuộc SởGiáodcvàĐàoto,gm:Các trưng chuyênbiệt:

-Trưng Trunghcphổ thôngchuyênPhanNgọcHin.

-Trưng PhtngDântộc nitrú;

-TrưngNuôidytrẻ khuyếttt.

Cáctrưngtrunghọcphthông;trưngphổthôngcónhiucphc,trongđócấphọctrunghcphổthông:

-Trưng Trunghcphổ thôngHThK;

-Trưng Trunghcphổ thôngCà Mau;

-Trưng Trunghcphổ thôngNguynVitKhái;

-Trưng Trunghcphổ thôngTcVân;

-Trưng Trunghcphổ thôngThớinh;

-Trưng Trunghcphổ thôngCôngNhân;

-Trưng Trunghcphổ thôngNguynVănNguyễn;

-Trưng TrunghccơsvàTrunghcphổtngKhánhAn;

-Trưng TrunghcphthôngUMinh;

-Trưng Trunghcphổ thôngKhánh Lâm;

-Trưng Trunghcphổ thôngTrầnVănThi;

-Trưng Trunghcphổ thôngHunhPhiHùng;

-Trưng Trunghcphổ thôngSôngĐc;

-Trưng Trunghcphổ thôngKhánhHưng;

-TrưngTrunghcphổ thôngVõThHng

-Trưng Trunghcphổ thôngPHưng;

-Trưng Trunghcphổ thôngCáiNưc;

-Trưng Trunghcphổ thôngNguynMai;

-Trưng Trunghcphổ thôngPTân;

-Trưng Trunghcphổ thôngNguynThMinhKhai;

-Trưng Trunghcphổ thôngĐmDơi;

-Trưng Trunghcphổ thôngTháiThanh Hòa;

-Trưng Trunghcphổ thôngTânĐc;

-Trưng Trunghcphổ thôngPhanNgọcHiển;

-Trưng Trunghcphổ thôngNgcHin;

-Trưng TrunghcphthôngVnAn;

CácTngcaođẳng,trưngtrungcpchuyênnghip(khôngbaogmcáctrường cao đẳng,trung cpchuyênnghip cônglậpcacácBđóngtrên đabàn):

-TrưngCao đngSưphmCàMau;

CácTrung tâmgiáodụcthưngxuyên,trungtâmngoing,tin học:

-TrungtâmGiáodcthưngxuyêntnhCàMau;

-TrungtâmKthuttnghp-ớng nghiệp;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênthànhphCàMau;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynThớiBình;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynUMinh;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynTrnVăn Thời;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynCáic;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynĐmDơi;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynNămCăn;

-TrungtâmGiáodcthưngxuyênhuynPhúTân.

3.Căncvàokhốilượngcôngvic,tínhcht,đặcđimnhhìnhcthmigiaiđonpháttrincủatnh,GiámđcSGiáodcĐàotophốihpviGiám đốcSNivtrìnhChủtịchybannhândântnhquyếtđnhđiuchnhcơcutchccủaStheoquyđnhcủapháplut,nhmđápngyêucầuphcvqunlýnhànưctheochuyên ngành.

Trongquátrìnhthchin,việctách,sápnhp,đổitêncácphòngchuyênmôn nghiệpvụvàtươngđương,cđơnvsnghiệpcủaSởdoChủtchybannhândântnhquyếtđịnhtrênsđnghcaGiámđốcSNộivụ,nhưngkhôngđưcvượtquásphòngchuyênmôn,nghipvụ(vàtươngđương),đơnvsnghiptrcthuộctheoQuyđnh nàyvàcvăn bnpháplutcóliênquan.

4. GiámđốcSGiáodc vàĐàoto banhànhQuychếlàmviệc, cácmiquanhệtrongnibquan;quyđnhchcnăng,nhimv,quynhncacác phòng,đơnvtươngđươngthuộcSởquyđnhtráchnhimcủangườiđngđucácphòng,đơnvơngđươngthuc Sởtheoquyđnhcapháplut.

Điu6.Bnchếcủa SởGiáodc vàĐàoto

1. Biênchế hànhchính:Căncvào khiợng, tínhchtvà đcđiểmcôngtácgiáodụcđàotocủađaphương,GiámđốcSởGiáodụcĐàotocótrách nhimchtrì,phốihợpvớiGmđốcSởNộivtrìnhUbannhândântnhphê duytvàquyếtđnhsbiênchếngchchàngnămcaSởGiáodụcvàĐàotạo,đmbođbiênchếcôngchctheovịtríviclàmđểthchinchcnăngnhimvụđượcgiao.

2.Biênchếsnghip của cácđơnvsnghiptrcthuc SởGiáodc vàĐàotạodoUbannhândântnhquyếtđnhtheođnhmcbiênchế,khảnăngtàichínhtheoquyđnhcapháplut.

3.Vicbốtrí,sdụngcôngchc,viênchccủaSởGiáodcvàĐàotophicăncvàochcdanh,tiêuchunngchcôngchc,viênchcnhànướctheo quyđnhcapháplutvềnb,ngchc,viênchc.

Điu7.Nguyêntắchotđng

1.GiámđốcSởGiáodcvàĐàotongườiđngđuSởGiáodụcvàĐàotạo,làmviệctheochếđộthtrưởng,chutráchnhiệmtrướcybannhândântỉnh,Chủtịchybannhândântnhvàtrưcpháplutvthchinchcnăngqunlý nhàớcvgiáodụctrênđabàntỉnh.

2.PGiámđc SởGiáodc vàĐàotolàngười giúpGiámđốcSGiáodục

ĐàotochđomtsmtcôngtácchutráchnhimtrướcGiámđốcvề nhimvđượcphâncông;cóthđượcGiámđcynhiệmđiunhhotđộngcủaSGiáodc vàĐàotokhiGiámđốc vngmặt.

3. Trưngphòng, Thtrưởng đơnvtươngđươngthuộc vàtrựcthuộc SởGiáodụcvàĐàotolàngưitrctiếpphtráchđiuhànhhotđộngcủaphòng,đơnvtươngđương;chutráchnhimtrưclãnhđoSởvàtrưcpháplutvtoàn

bộhotđngcủa phòng và đơn vịtươngđươngđượcphânng phtrách.

4. Phó Trưởngphòng, Phó Thtrưngđơn vịtươngđươngthucvàtrcthuộcSởGiáodụcvàĐàotongưigiúpvicchoTrưngphòng,Thtrưngđơn vịtương đương; chutráchnhiệmtrước Trưởng phòng, Thtrưngđơn vịtươngđươngtrướcpháplutvề côngvicđượcphânngphtrách.

Điu8.Bnhiệm,miễn nhiệm

1.VicbnhimGiámđc,PhóGiámđcSdoChtịchybannhânntỉnhquyếtđịnhtheotiêuchunchuyênmôn,nghiệpvdoBtrưngBGodcvàĐào tạoquyđnhvàtheocácquyđnhcaĐngvàNhànưcvcôngtácnb.

2.Việcmiễnnhiệm,cáchchc,khenthưng,klutvàgiiquyếtcchếđ,chínhch đốivớiGiámđốcPGiámđcSởthchintheoquyđnhcủa phápluthinhành.

3.Việcbổnhiệm,minnhim,klutTrưngphòng,PhóTrưngphòngvà ThủtrưngcácđơnvtươngđươngthucvàtrcthuộcSởdoGiámđốcSởGiáodụcĐàotoquyếtđnhtheophâncpqunlýcôngchc,viênchchinhành,trtrưng hppháplutcóquyđnhkhác.

4.Vicbnhiệm,minnhim,klutChánhThanhtra,PhóChánhThanhtra SởdoGiámđốcSởGiáodcvàĐàotoquyếtđnhtheoLutThanhtrahinhành vàcác vănbn phápluậtkháccóliênquan.

Điu9.Luân chuyn,điuđng,xlýkluật,khenthưng

GiámđốcSởGiáodụcvàĐàotoquyếtđnhvicluânchuyn,điuđộng,xlýklut,khenthưngngchc,viênchcthucSởtheoquyđnhcaphápluttheophân cpqunlý côngchc,viên chchinnh.

 

ChươngIII

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LÀM VIỆC

 

Điu10.MốiquanhệngtácgiữaSGiáodụcĐàotạovớiBGiáodục vàĐàotạo

1.Mối quan hệ côngtác gia SởGiáodụcvàĐàotovớiBGiáodcvàĐàotạomốiquanhệgiacấpdướiđivớicptrênvngtácchuyênmôn,nghiệpvụcangành;thchiệncácnhimvtrngtâmtheochươngtrình,kếhoạchihn,kế hoch 05 nămvà hàngnămdoBGiáodcvàĐàotạođra; báo cáothưngxuyên,đnhk,đtxutvềhotđộngcôngtácgiáodụcđàotođaphương.

2.Đxut,kiếnnghBGiáodcĐàotohưngdn,giiquyếtnhng vnđềcóliênquanđếncôngtácqunlý,thchiệnchuyênmôn,nghipvca ngànhmangtínhphctphocmớiphátsinhmàchưacóvănbnquyphmpháplutđiuchnh.

Điu11.MốiquanhệcôngtácgiaSởGiáodụcvàĐàotạovớiybannhândântỉnh

MốiquanhcôngtácgiaSởGiáodcĐàotovớiybannhândântnhlàmiquanhphctùng;SởGiáodcvàĐàotochuschỉđạo,qunlýtrctiếptoàndincaybannhândântỉnh.Trongquátrìnhhotđộng,SGiáodụcĐàotogimiliênhệthưngxuyênvớiybannhândântnh,Chủtịchybannhândântnh.Báocáothưngxuyên,đnhk,độtxutvềhotđnggiáo dụcđàototrênđabàntnhđếnybannhândântnhvàChtịchybannhân dântỉnh.

Điu12.MốiquanhệcôngtácgiaSởGiáodụcvàĐàotovicács,ban,ngành,ybanMttrnTqucvàcácđoànthểcấptnh

1.MốiquanhcôngtácgiaSGiáodụcvàĐàotovớics,ban,ngành,ybanMttrnTqucvàcácđoànthểcptnhlàmiquanhệphihp,thchincácnhiệmvụchungliênquanđếnchcnăng,nhimvụcacács,ban, ngành,ybanMttrn Tổquốccácđoànthcptỉnh,nhmmcđíchthchin,phụcvụnhimvchínhtrcađaphươngdoTỉnhy,Hộiđồngnhândân,ybannhân dân,Chtchybannhândântỉnhgiao.

2.SGiáodụcĐàotothườngxuyênphihợpvics,ban,ngành,ybanMặttrậnTổquốccácđoànthcptnhxâydngkếhoạchliêntchđểthc hincácmtcôngtácchuyênmôn,nghipvụvềlĩnhvcgiáodục,đàotạo;đngthờiphốihp cáccơquancóliênquanhướngdn,đônđốc,kimtraviệcthc hiệncác vănbn pháp lutvlĩnh vcgiáodc, đàototrênđabàntỉnh.

Điu13.MốiquanhệcôngtácgiaSởGiáodụcvàĐàotạovớiybannhândân huyn,thành ph

Mốiquan hệcôngtácgiaSGiáodc vàĐàoto vớiy ban nhândân huyn,thànhphlàmiquanhệtchcphốihợpthchincácnhimvcó liênquanđếnhotđộngchuyênmôn,nghipvqunlýnhànướcvềlĩnhvcgiáo dục -đàoto ở cáchuyn, thành phốtheophâncấp hinhành. Trườnghp có nhngvnđềchưanhttrí,các bên xin ýkiếnchỉđocủaybannhândântnh.

Điu14.MốiquanhngtácgiữaSGiáodụcĐàotoviPhòngGiáodụcĐàotạohuyn,thành phố

MốiquanhcôngtácgiaSGiáodcvàĐàotoviPhòngGiáodụcĐàotạohuyn,thànhphlàmốiquanhchđo,qunlý,hướngdnkiểmtravềchuyênmôn,nghipv;chỉđothchincácnhimv,chươngtrình,kếhochcủa ngànhgiáodcvàđàotạo.

 

ChươngIV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều15.Khenthưởng

Nhngtchc,nhâncóthành tích xutsắctrong việcthchinnhimv,côngvvàthchintốtQuyđnhnày,gópphnng SởGiáodcĐàotạohoànthànhxutsắcnhimvđượcgiao,sđượcxemxétkhenthưởngtheoquy đnhcủapháplut.

Điều 16.Xlýviphm

Côngchc,viênchccaSởGiáodụcĐàotạotchc,nhânliênquanviphmQuyđnhnày,tùytheotínhcht,mcđviphm,sbịxửnghiêmminhtheo quyđnhcủa pháplut.

 

ChươngV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17.Tchcthựchin

GiámđcSởGiáodụcvàĐàotochủtrì,phốihpvớiGiámđốcSởNộiv,Thủtrưởng cácđơnvcóliênquan tổchctrin khai,thchintốtQuyđnhnày./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi