Quyết định 02/2013/QĐ-UBND 2016 kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------
Số: 02/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA
--------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ tại Thông báo số 503-TB/BTCTU ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 91/TTr-SNV ngày 12 tháng 3 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Đăng ký kinh doanh;
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Kinh tế Ngành;
- Phòng Văn xã;
- Phòng Quy hoạch;
- Phòng Kinh tế đối ngoại - Xúc tiến đầu tư
- Phòng Thẩm định dự án đầu tư.
- Phòng Pháp chế (thành lập mới).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Như Điều 2;
- Các sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D100b.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 21/03/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực