Kế hoạch 10/KH-UBND Hà Nội 2020 rà soát văn bản pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết 97

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:14/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 10/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

----------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Rà soát tổng thể, tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật; xác định và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ các quy định pháp luật, văn bản cụ thể nhằm đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện các ngành, các cấp chính quyền quận, thị xã, phường trên địa bàn Thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cần tập trung tổ chức rà soát đảm bảo nội dung và thời gian theo kế hoạch. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện hoạt động rà soát văn bản theo quy định; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát và tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Đối tượng, phạm vi văn bản rà soát

1.1. Các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư,...) có liên quan đến việc thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

1.2. Các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Quyết định của Ủy ban nhân dân) còn hiệu lực thi hành liên quan đến việc thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

1.3. Các văn bản quy phạm pháp luật của Quận, thị xã và phường (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Quyết định của Ủy ban nhân dân) còn hiệu lực.

2. Thời gian thực hiện, trách nhiệm rà soát, đề xuất việc xử lý kết quả rà soát

2.1. Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

2.2. Trách nhiệm rà soát và báo cáo đề xuất kết quả xử lý:

- Các Sở, ban, ngành thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức việc rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản tại Điểm 1.1 và 1.2, Khoản 1, Mục II của kế hoạch; lập danh mục theo Mẫu số 07, 08, 09. Tổng hợp, thẩm định về kết quả rà soát văn bản theo lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành của các quận, thị xã theo Mẫu số 10, 11.

- UBND quận, thị xã: Tổ chức tập hợp và rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Mục II của kế hoạch; lập danh mục theo Mẫu số 05, 06. Tổng hợp, thẩm định kết quả rà soát văn bản của các Phường trên địa bàn theo Mẫu số 03, 04.

- UBND phường: Tổ chức tập hợp và rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1 Mục II của kế hoạch. Lập danh mục văn bản rà soát và xử lý kết quả rà soát thuộc thẩm quyền theo Mẫu số 01,02.

2.3. Thời gian gửi Báo cáo:

- UBND các Phường gửi Báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản kèm theo Danh mục văn bản rà soát về UBND quận, thị xã trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp, báo cáo theo quy định trên.

- UBND quận, thị xã gửi Báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản kèm theo Danh mục văn bản rà soát về Sở chuyên ngành và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trước ngày 05/03/2020 (địa chỉ Email: [email protected]).

- Các Sở, ngành gửi Báo cáo kết quả rà soát, xử lý văn bản kèm theo Danh mục văn bản rà soát về Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trước ngày 05/3/2020 và địa chỉ Email: [email protected]. vn

- Sở Tư pháp tổng hợp, thẩm định và xây dựng Báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND Thành phố trước ngày 31/3/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

1.1. Tham mưu cho UBND Thành phố ra Quyết định thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, các thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và công chức làm công tác rà soát văn bản của Sở Tư pháp.

1.2. Tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

1.3. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các Sở, ban, ngành Thành phố và quận, thị xã, phường về việc thực hiện Kế hoạch này;

1.4. Tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố về kết quả rà soát.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát văn bản theo Kế hoạch này và chủ trì phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố trong quá  trình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở, ngành mình; thẩm định kết quả rà soát của UBND quận, thị xã và cử người đại diện tham gia Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

3. UBND quận, thị xã

3.1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại địa bàn.

3.2. Tổng hợp, thẩm định kết quả rà soát của UBND phường. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp mình và của UBND phường trên địa bàn.

4. UBND phường: Tổ chức việc rà soát, lập danh mục và gửi Báo cáo về quận, thị xã đảm bảo đúng thời gian quy định.

5. Văn phòng UBND thành phố: Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện để các Sở, ban, ngành thu thập đầy đủ các văn bản do UBND Thành phố ban hành thuộc đối tượng rà soát; phối hợp với Sở Tư pháp đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, phường thực hiện kế hoạch này.

6. Sở Tài chính: Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố và hướng dẫn thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Thường trực HĐND Thành phố: Chỉ đạo Văn phòng HĐND Thành phố, Ban pháp chế phối hợp, tạo điều kiện để các Sở, ban, ngành tập hợp đầy đủ các văn bản do HĐND Thành phố ban hành thuộc đối tượng rà soát và cử đại điện tham gia Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

Đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND quận, thị xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực: TU, TT HĐND TP;

- Chủ tịch UBND TP;

- Các PCT UBND TP;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- HĐND, UBND quận, thị xã, phường;

- VP UBTP: CVP, các PVP;

- Các phòng: NC, TKBT, KT, ĐT, KGVX;

- Cổng thông tin điện tử TP

- Lưu: VT, NC(Q).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi