Công văn 594/BNV-TCPCP tăng cường quản lý Nhà nước về hội, quỹ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 594/BNV-TCPCP

Công văn 594/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:594/BNV-TCPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:08/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

Số: 594/BNV-TCPCP
V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước v hội, quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 114/QĐ-BNV ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 10 địa phương, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Công tác quản lý nhà nước về hội, qu xã hội, quỹ từ thiện của y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian qua đã được triển khai khá tốt, đảm bảo và tạo điều kiện để các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định ca pháp luật phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

2. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện còn bộc lộ một số hạn chế:

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên.

- Việc công nhận Hội có tính chất đặc thù (đặc biệt là Ban đại diện Người cao tuổi) tại một số địa phương chưa đúng quy định của pháp luật về hội, một số quỹ hoạt động tài chính vi mô hoặc một số trung tâm hoạt động theo mô hình của quỹ xã hội, quỹ từ thiện là chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác hội và những người làm công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên; Việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu giúp y ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về hội, quỹ cần được chú trọng, rà soát và hoàn thiện.

3. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong phạm vi địa phương theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành có liên quan trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, đặc biệt là nhiệm vụ của Sở Nội vụ.

- Triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác hội, quỹ (Kết luận số 102-KL/TW, Thông báo số 158-TB/TW, Kết luận số 58-KL/TW, Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW...). Sớm ban hành và triển khai Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi địa phương, thực hiện khoán kinh phí theo lộ trình từ năm 2021; quy định cụ th cơ chế hỗ trợ đối với hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở địa phương phù hợp với quy định. Chú ý công tác nhân sự tham gia hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý.

- Quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận tài trợ, viện trợ; việc thành lập pháp nhân trực thuộc, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đảm bảo an ninh trật tự đối với các hội, quỹ trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kim tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ đối với các hội, quỹ, đảm bảo các hội, quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đối với các hội, quỹ không thực hiện đúng Điu lệ và quy định của pháp luật thì áp dụng chế tài phù hợp.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác tham mưu qun lý nhà nước về hội, quỹ; đảm bảo thực hiện các thủ tục về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hội, quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho công chức ở Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ ở địa phương theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Điều 48 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ thông báo để y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- SNV các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để t/h);
- Lưu: VT, TCPCP, Q.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 136/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 723/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Thông báo 136/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 723/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Cơ cấu tổ chức, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi