Công văn 5623/VPCP-TCCV 2020 đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 5623/VPCP-TCCV
V/v: Đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tương đương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ.

 

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3046/BNV-TCBC ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc đánh giá mô hình tổ chức cấp tổng cục và đề xuất phương án sắp xếp lại theo hướng giảm cấp trung gian, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu t chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tng cục và các đơn vị trực thuộc, đ xuất mô hình tổ chức phù hợp, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả.

- Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát nêu trên, xây dựng Đề án cơ cu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hp với các cơ quan có liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8196/VPCP-TCCV ngày 12 tháng 9 năm 2019 về việc xây dựng Đ án chuyển Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành phố Hà Nội.

- Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, báo cáo sự cần thiết duy trì Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc như tổ chức tương đương tổng cục, đề xuất sửa đổi Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác về nội dung liên quan.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tổ chức lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bảo đảm thiết thực, phù hợp.

- Văn phòng Chính phủ xem xét mô hình Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để tổ chức phù hợp, hiệu quả, tinh gọn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg CP,
Vụ TCCB, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, TCCV(3b)PM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5623/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tương đương
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5623/VPCP-TCCV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực