Công văn 431/VPCP-CCHCcủa Văn phòng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố là đô thị loại II.

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 431/VPCP-CCHC NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II

 

Kính gửi: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

 

Sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (tại văn bản số 09/TCCP-ĐP, ngày 19 tháng 01 năm 1998) về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân thành phố là đô thị loại II, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 

Hiện nay, Chính phủ đang chuẩn bị để trình Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, vì vậy, chưa ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân thành phố là đô thị loại II. Vấn đề này sẽ được xem xét sau khi có Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi).

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực