Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

Số: 4215/LĐTBXH-TCCB
V/v: Báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010 - 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

Ngày 07/10/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 5288/BNV-TH yêu cầu báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1758/2010/QĐ-BNV ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Để có cơ sở báo cáo, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ của Bộ giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn tiếp theo, Bộ đề nghị đơn vị báo cáo, đánh giá theo yêu cầu tại Công văn số 5288/BNV-TH ngày 07/10/2020 của Bộ Nội vụ (Đề cương file mềm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ), trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng:

- Cung cấp số liệu và đánh giá theo trình độ đào tạo, ngạch/chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, vị trí việc làm, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ,...

- Đánh giá chất lượng công chức căn cứ theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đặc biệt là tồn tại và nguyên nhân.

2. Đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ những năm tiếp theo (Lưu ý: các giải pháp phải đầy đủ, toàn diện, khả thi).

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 02/11/2011 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4215/LĐTBXH-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!