Công văn 2804/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2804/VPCP-QHĐP
V/v:Triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 
 
Kính gửi: Bộ Tài chính.
 
 
Về các kiến nghị, đề xuất tại văn bản số 6303/BNV-TH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nội vụ báo cáo việc thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Thủ tướng Chính phủ giao:
Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Khoản 4, Điều 9 Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ hướng dẫn doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện.
Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Vụ TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2804/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2804/VPCP-QHĐP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp , Chính sách
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực