Công văn 190/TANDTC-KHTC 2020 triển khai thực hiện văn bản pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------

Số: 190/TANDTC-KHTC

V/v triển khai thực hiện văn bản pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 29/5/2020, Bộ Thông tin truyến thông ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai nghiên cứu, thực hiện văn bản trên của Bộ Thông tin và Truyền thông (các đơn vị vào hộp thư deanmuasaml@gmail.com, mật khẩu: toaanl234 để tải văn bản).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn thêm.

Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đồng chí biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gưi;

- Đ/c Chánh án (để b/c);

- Đ/c Cục trưởng (để b/c);

- Cổng Thông tin điện tử (đề đăng th/báo);

- Lưu VP, VT KHTC.

 

TL. CHÁNH ÁN

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KH-TC

PHÓ CỤC TRƯỞNGTưởng Quốc Chiến

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 190/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 190/TANDTC-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Tưởng Quốc Chiến
Ngày ban hành: 21/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực