Công văn 163/HĐBCQG-TBNS hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
TIỂU BAN NHÂN SỰ
-------

Số: 163/HĐBCQG-TBNS
V/v hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ủy ban bu cử tnh An Giang

 

Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia nhận được ng văn số 41/UBBC-TGV ngày 11/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về việc biên tập thông tin trên Tiểu sử tóm tắt, như: Bí danh/tên gọi khác; số CMND/Hchiếu/Căn cước công dân; Học vị, học hàm; Đảng viên thì ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng, ngày chính thức ...

Tiểu ban Nhân sự đã báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia và xin được thông báo với quý cơ quan ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia về vấn đề này như sau:

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được khai theo mẫu số 03/HĐBC-QH và mẫu số 08/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đtạo điều kiện thuận lợi cho công tác niêm yết, thông tin, tuyên truyền và phù hợp với tình hình hiện nay đa số người ứng cử nộp hồ sơ theo hình thức đánh máy đồng thời gửi file đến Ủy ban bầu cử, nên có thể thực hiện biên tập lại cho phù hợp với nội dung của Tiểu sử tóm tắt nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin cá nhân của người ứng cử.

Ví dụ người ứng cử có tên khai sinh là Nguyễn Văn A và không có bí danh hoặc tên gọi khác thì có thể xóa không điền thông tin tại mục này. Hoặc tại mục số CMND/Hchiếu/Căn cước công dân, nếu chỉ điền thông tin số CMND thì có thể lược hai thông tin về Hộ Chiếu và Căn cước ...

Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng thông báo.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
-
UBBC các tỉnh, thành phố;
- Chủ tịch, Phó CT
HĐBCQG (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp hướng dẫn);
- Lưu: HC, VPHĐBCQG.

E-Pas: 20731

TM. TIỂU BAN
KT. TRƯỞNG TIỂU BAN
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN

Trần Văn Túy

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 163/HĐBCQG-TBNS Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử Quốc gia Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 163/HĐBCQG-TBNS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Túy
Ngày ban hành: 23/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!