Công văn 11474/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------------
Số: 11474/BGTVT-TCCB
V/v: Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013
 
 

Kính gửi:
- Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
 
 
Để có đội ngũ công chức, viên chức làm tốt công tác thống kê, công tác môi trường theo Đề án "Nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành Giao thông vận tải" ban hành kèm theo Quyết định số 2101/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chương trình hành động số 228-CTr/VPBCS ngày 28/8/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ trương ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:
1. Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê
a) Vụ Kế hoạch - Đầu tư:
- Bố trí đủ công chức có trình độ, chuyên môn phù hợp làm việc tại phòng Tổng hợp - Thống kê; đồng thời phân công lãnh đạo theo dõi công tác này;
- Thường xuyên cử công chức làm công tác thống kê học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thống kê;
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các cơ quan, đơn vị trong Ngành.
b) Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, đơn vị trực thuộc Bộ:
- Bố trí bộ phận thống kê chuyên trách hoặc phân công người làm công tác thống kê phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;
- Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thống kê có đủ khả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này;
- Tạo điều kiện thuận lợi trong làm việc, đời sống cho người làm công tác thống kê nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho người làm công tác thống kê;
- Người làm công tác thống kê thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn về chuyên môn của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.
2. Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác môi trường
a) Vụ Môi trường:
- Thường xuyên cử công chức làm công tác môi trường học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác môi trường;
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác môi trường ở các cơ quan, đơn vị trong Ngành.
b) Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, đơn vị trực thuộc Bộ:
- Bố trí bộ phận môi trường chuyên trách hoặc phân công người làm công tác môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;
- Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác môi trường có đủ khả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này;
- Tạo điều kiện thuận lợi trong làm việc, đời sống cho người làm công tác môi trường nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho người làm công tác môi trường;
- Người làm công tác môi trường thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn về chuyên môn của Vụ Môi trường.
3. Xác định vị trí việc làm của người làm công tác thống kê, môi trường
Khi xây dựng cơ cấu công chức, vị trí việc làm của viên chức, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ cơ cấu, vị trí việc làm của người làm công tác thống kê, môi trường để tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân sự làm công tác thống kê, môi trường cho phù hợp và theo hướng ưu tiên đối tượng được đào tạo chuyên môn về thống kê, môi trường.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Thanh).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

thuộc tính Công văn 11474/BGTVT-TCCB

Công văn 11474/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11474/BGTVT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:25/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi