Công văn 11474/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------------
Số: 11474/BGTVT-TCCB
V/v: Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

 
 
Để có đội ngũ công chức, viên chức làm tốt công tác thống kê, công tác môi trường theo Đề án "Nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành Giao thông vận tải" ban hành kèm theo Quyết định số 2101/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chương trình hành động số 228-CTr/VPBCS ngày 28/8/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ trương ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:
1. Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê
a) Vụ Kế hoạch - Đầu tư:
- Bố trí đủ công chức có trình độ, chuyên môn phù hợp làm việc tại phòng Tổng hợp - Thống kê; đồng thời phân công lãnh đạo theo dõi công tác này;
- Thường xuyên cử công chức làm công tác thống kê học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thống kê;
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các cơ quan, đơn vị trong Ngành.
b) Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, đơn vị trực thuộc Bộ:
- Bố trí bộ phận thống kê chuyên trách hoặc phân công người làm công tác thống kê phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;
- Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thống kê có đủ khả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này;
- Tạo điều kiện thuận lợi trong làm việc, đời sống cho người làm công tác thống kê nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho người làm công tác thống kê;
- Người làm công tác thống kê thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn về chuyên môn của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.
2. Kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác môi trường
a) Vụ Môi trường:
- Thường xuyên cử công chức làm công tác môi trường học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác môi trường;
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác môi trường ở các cơ quan, đơn vị trong Ngành.
b) Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, đơn vị trực thuộc Bộ:
- Bố trí bộ phận môi trường chuyên trách hoặc phân công người làm công tác môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình;
- Bố trí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác môi trường có đủ khả năng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này;
- Tạo điều kiện thuận lợi trong làm việc, đời sống cho người làm công tác môi trường nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho người làm công tác môi trường;
- Người làm công tác môi trường thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn về chuyên môn của Vụ Môi trường.
3. Xác định vị trí việc làm của người làm công tác thống kê, môi trường
Khi xây dựng cơ cấu công chức, vị trí việc làm của viên chức, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ cơ cấu, vị trí việc làm của người làm công tác thống kê, môi trường để tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân sự làm công tác thống kê, môi trường cho phù hợp và theo hướng ưu tiên đối tượng được đào tạo chuyên môn về thống kê, môi trường.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Thanh).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Thuộc tính văn bản
Công văn 11474/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác thống kê, môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 11474/BGTVT-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 25/10/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!