Công văn 10713/VPCP-V.III phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 5 UBTVQH

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 10713/VPCP-V.III
V/v:Phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 5 UBTVQH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016

 
 

Kính gửi:
Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội.

 
 
Tổng Thư ký Quốc hội Văn bản số 421/TTKQH-TH ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2016). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công các Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính
a) Chuẩn bị:
- Tờ trình của Chính phủ về dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.
- Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thành phố Hà Nội.
b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
3. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý về một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015.
5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.
6. Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
7. Các bộ có trách nhiệm báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo các báo cáo, tờ trình trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 421/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: PL, KTTH, KTN, NC, KGVX, V.I, QHQT, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).Th
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

Thuộc tính văn bản
Công văn 10713/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10713/VPCP-V.III Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!