Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 389 văn bản: Cơ cấu tổ chức
361

Công văn 9149/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép công nhận chức danh giáo sư

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2013
362

Công văn 6962/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
363

Công văn 6737/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường cao đẳng nghề LILAMA2

Ban hành: 14/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2013
364

Thông báo 243/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 15/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2013
365

Công văn 997/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Phạm Sỹ Danh

Ban hành: 15/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2013
366

Công văn 1720/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản

Ban hành: 22/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2012
367

Công văn 5413/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các Bộ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012

Ban hành: 23/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2012
368

Công văn 4923/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia thành viên Ban thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 04/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2012
369

Công văn 329/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 14/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2012
370

Công văn 413/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 07/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
371

Công văn 1042/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự Viện Thú y

Ban hành: 29/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2012
372

Công văn 1843/BHXH-TCCB của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội về việc thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch công chức, viên chức

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2012
373

Công văn 4032/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thành lập bộ phận quản lý và kiện toàn văn kiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2011
374

Công văn 86/BCĐTKHP1992 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về việc lãnh đạo, triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
375

Công văn 1852/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
376

Công văn 1679/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 22/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
377

Công văn 5434/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình

Ban hành: 09/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2011
378

Công văn 5080/BKHĐT-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 02/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2011
379

Thông báo 44/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 16/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
380

Thông báo 391/TB-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Thuỷ sản

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
Vui lòng đợi