Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.877 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2341

Quyết định 63/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
2342

Quyết định 5283/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Điều lệ Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ II (2011-2016)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2011
2343

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
2344

Quyết định 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
2345

Quyết định 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
2346

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
2347

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2011
2348

Quyết định 63/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2011
2349

Quyết định 135/QĐ-UBND-TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
2350

Quyết định 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
2351

Quyết định 61/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2011
2352

Quyết định 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
2353

Quyết định 1154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Sở Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
2354

Quyết định 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
2355

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2022
2356

Quyết định 4157/QĐ-UBNDN của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
2357

Quyết định 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc do tỉnh Đồng Nai ban hành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
2358

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
2359

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
2360

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
Vui lòng đợi