Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.472 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2281

Quyết định 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Giang năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
2282

Quyết định 4877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Giám sát thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2283

Quyết định 2967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2284
2285

Quyết định 4825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
2286

Quyết định 2607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
2287

Quyết định 3242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
2288

Quyết định 2123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung Bướu”

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
2289

Quyết định 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Việt Yên”

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
2290

Quyết định 3244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hải Phòng lần thứ IX năm 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2291

Quyết định 3230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
2292

Quyết định 2568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (giai đoạn 2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
2293

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bãi bỏ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2294

Quyết định 2122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn”

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
2295

Quyết định 3232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn tổ chức Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
2296

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2297

Quyết định 2675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2298

Quyết định 2670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2299

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
2300

Quyết định 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Đoàn kiểm tra và điều tra, khảo sát liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về