Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.716 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2281

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư, Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2022
2282

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
2283

Quyết định 5858/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về số lượng và mức chỉ cho người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2010
2284

Quyết định 2535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
2285

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2286

Quyết định 5713/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2010
2287

Quyết định 5715/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và chuyển nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn thư lưu trữ thành Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2010
2288

Quyết định 79/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2010
2289

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2290

Quyết định 5463/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thay đổi thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2010
2291

Quyết định 5328/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
2292

Quyết định 5318/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA (Ban chỉ đạo ODA) của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
2293

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2010
2294

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2295

Quyết định 5051/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Trọng tài lao động Thành phố Hà Nội ( nhiệm kỳ 2008 - 2011)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2010
2296

Quyết định 5055/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2010
2297

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2298

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2010
2299

Quyết định 4724/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2010
2300

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2010
Vui lòng đợi