Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.886 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2281

Quyết định 3588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Ban hành: 09/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
2282

Quyết định 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
2283

Quyết định 4027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Quản lý và hoạt động của Tổ Điều phối tham mưu xử lý các công việc phát sinh của Dự án “Đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2003”

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2012
2284

Quyết định 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
2285

Quyết định 1399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2286

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Ban hành: 19/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2016
2287

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 14/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
2288

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Ban hành: 12/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
2289

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ban hành: 09/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
2290

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

Ban hành: 06/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2291

Quyết định 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, thay thế thành viên Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2012
2292

Quyết định 2956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vào Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2012
2293

Quyết định 2958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thay thế một số thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2012
2294

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
2295

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 21/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
2296

Quyết định 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2012
2297

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương"

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
2298

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 11/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
2299

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
2300

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 04/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
Vui lòng đợi