Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.459 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2241

Quyết định 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ công tác xác minh thông tin tài sản và cưỡng chế kê biên tài sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2242

Quyết định 3528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật của ngành Lao động Thương binh và Xã hội năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
2243

Công văn 5476/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công các nội dung phối hợp triển khai Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2244

Quyết định 5206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
2245

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
2246

Quyết định 3480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Tổ giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2247

Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
2248

Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng đánh giá cấp tỉnh về chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
2249

Quyết định 3183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
2250

Quyết định 5113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2251

Quyết định 3425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố Hải Phòng về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2252

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2253

Công văn 5314/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản 8336/VPCP-NC ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ trong quản lý Nhà nước ngành xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
2254

Quyết định 5011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2255

Quyết định 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
2256

Quyết định 2774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Tổ công tác để phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các Dự án điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
2257

Quyết định 2820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
2258

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2259

Quyết định 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Anh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
2260

Quyết định 4782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người mù thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về