Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.873 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2221

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

Ban hành: 07/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2013
2222

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
2223

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 06/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2224

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Ban hành: 06/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
2225

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
2226

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
2227

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
2228

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 25/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
2229

Quyết định 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 24/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2230

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 23/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
2231

Quyết định 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thay thế một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2013
2232

Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2013
2233

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 22/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
2234

Quyết định 6411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2013
2235

Quyết định 85/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Ban hành: 12/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
2236

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
2237

Quyết định 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
2238

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã phường, thị trấn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
2239

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2240

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
Vui lòng đợi