Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.209 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2121

Quyết định 1612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
2122

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2123

Quyết định 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2124

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2125

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2015
2126

Quyết định 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
2127

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
2128

Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
2129

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện ảnh Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
2130

Quyết định 1505/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
2131

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2132

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
2133

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Viện Quy hoạch Xây dựng thành Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2134

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
2135

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
2136

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2137

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2138

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá và Thông tin thành Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2139

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2140

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
Vui lòng đợi