chuyển thẻ ATM sang thẻ chip

Lọc bài viết theo:

Đã có lộ trình chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip  04/01/2019

Lộ trình này được bổ sung tại Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

2 năm nữa, chuyển toàn bộ thẻ ATM sang thẻ chip? 09/05/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra mục tiêu đến cuối năm 2020 toàn bộ thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử (thẻ chip). Thế nhưng, liệu mục tiêu này có hoàn thành đúng lộ trình hay không vẫn là còn là một câu hỏi.