Chương trình giáo dục phổ thông mới

Lọc bài viết theo:

Lưu ý quan trọng với phụ huynh có con vào lớp 1 năm 2020  16/11/2019

Chương trình giáo dục phổ thông mới đang được khởi động và sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm học tới.

Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019 29/03/2019

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019, kế hoạch cụ thể như sau:

Chính thức có Chương trình giáo dục phổ thông mới 28/12/2018

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.