chứng thực chữ ký

Lọc bài viết theo:

Thí điểm công chức tư pháp Hà Nội ký chứng thực từ 01/7/2021 20/06/2021

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP về việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội từ ngày 01/7/2021.

4 trường hợp không được chứng thực chữ ký mới nhất 11/10/2019

Chứng thực chữ ký được hiểu đơn giản là việc xác nhận chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không được chứng thực chữ ký.