chứng khoán

Lọc bài viết theo:

Từ 19/3/2020, miễn, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán  19/03/2020

Ngày 18/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi một số nội dung về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 26/12/2019

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ chứng khoán. Vậy, điều kiện thành lập công ty chứng khoán là gì?

Tăng mức vốn điều lệ được phép chào bán cổ phiếu lên gấp 3 lần 16/12/2019

Ngày 26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 với nhiều điểm mới nổi bật.

Sửa đổi 2 TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch chứng khoán 12/09/2019

Những thủ tục hành chính (TTHC) này được ban hành kèm theo Quyết định 1571/QĐ-BTC ngày 19/8/2019 của Bộ Tài chính.

3 trường hợp tổ chức giao dịch công cụ nợ bị chấm dứt tư cách 17/06/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ và trái phiếu.

9 nội dung quan trọng nhất của Luật Chứng khoán  08/12/2018

Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 là văn bản pháp luật mới nhất hiện nay quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Dưới đây, LuatVietnam đã tổng hợp những thông tin hữu ích nhất của luật này như sau: