Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Lọc bài viết theo:

Chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021: Điều kiện, thủ tục và phí phải nộp 30/04/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân. Để được cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân cần đáp ứng điều kiện, thi sát hạch, chuẩn bị và nộp hồ sơ để cấp chứng chỉ.

Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2024 mới nhất 28/04/2021

Sau khi sát hạch để được cấp chứng chỉ ngành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây chỉ rõ thẩm quyền, lệ phí, hồ sơ và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Đối tượng, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 27/04/2021

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân nếu đủ điều kiện. Dưới đây là đối tượng, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mới nhất.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì? Gồm những loại nào? 23/04/2021

Tương tự như một số ngành nghề khác, cá nhân khi tiến hành một số hoạt động xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề. Vậy, chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì? Chứng chỉ gồm những loại nào?