chứng chỉ hành nghề

Lọc bài viết theo:

Xin chứng chỉ hành nghề dược: Điều kiện, thủ tục thế nào? 16/02/2023

Xin chứng chỉ hành nghề dược là một trong những thủ tục quan trọng để được phép kinh doanh thuốc. Vậy điều kiện, thủ tục xin chứng chỉ hành nghề dược thực hiện thế nào?