chữ ký số

Lọc bài viết theo:

Chữ ký số là gì? Doanh nghiệp cần biết gì về chữ ký số? 05/10/2021

Rất nhiều doanh nghiệp khi thành lập sẽ đăng ký mua và sử dụng chữ ký số để tiện lợi hơn trong việc giao dịch và quản lý giấy tờ. Vậy chữ ký số là gì? Doanh nghiệp khi hoạt động có bắt buộc phải dùng chữ ký số không?