Tờ trình 1255/TTr-TTg 2023 tặng quà người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Tờ trình 1255/TTr-TTg

Tờ trình 1255/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1255/TTr-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Tờ trìnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:29/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 1255/TTr-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tặng quà cho người có công với cách mạng
nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

______________

Kính gửi: Chủ tịch nước

Hằng năm, Chủ tịch nước đều có quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Năm 2024, nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

I. ĐI TƯỢNG VÀ MỨC QUÀ TẶNG:

1. Mức quà 600.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

2. Mức quà 300.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Tổng kinh phí để tặng quà quy định ở mục I nói trên là: 449.432,4 triệu đồng (Bn trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Dự toán chi tiết kinh phí tặng quà tại phụ lục kèm theo.

Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2024.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch nước;

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ:

- Các Bộ: Lao động - TB&XH, Quốc phòng, Công an, Tài chính;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;

- Lưu: VT, Vụ KGVX(3).xh

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đào Ngọc Dung

 

Phụ lục

D TOÁN KINH PHÍ TẶNG QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CH
O NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT

NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 1255/TTr-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2023

của Thủ tướng Chính phủ)

 

Số TT

Đối tượng được tặng quà

Số người

Trị giá 01 suất quà

Thành tiền (đồng)

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

394

600.000

236.400.000

2

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

818

600.000

490.800.000

3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2.770

600.000

1.662.000.000

4

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

562

600.000

337.200.000

5

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

5.414

600.000

3.248.400.000

6

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

12.449

600.000

7.469.400.000

7

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

680

600.000

408.000.000

8

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

6.601

600.000

3.960.600.000

9

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

487.423

300.000

146.226.900.000

10

Đại diện thân nhân liệt sĩ

142.316

300.000

42.694.800.000

11

Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)

570.000

300.000

171.000.000.000

12

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

39.730

300.000

11.919.000.000

13

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

144.613

300.000

43.383.900.000

14

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

54.650

300.000

16.395.000.000

 

Tổng cộng

1.468.420

 

449.432.400.000

 

Tổng số tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu,
bốn trăm nghìn đồng./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi