Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 99/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH
 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
 
 
Ngày 20 tháng 01 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2016 và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với những mất mát, tổn thất mà nhân dân tỉnh Bình Định phải chịu đựng do hậu quả của 5 đợt lũ lớn vừa qua; đồng thời biểu dương, đánh giá cao cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp tỉnh Bình Định đã triển khai quyết liệt, huy động sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 nói chung và làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác bảo đảm an ninh quốc phòng được củng cố, nâng cao.
Năm 2016, tăng trưởng kinh tế đạt 7,53%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch và tăng so với năm 2015 như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội; kim ngạch xuất khẩu; khách du lịch; thu ngân sách nhà nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo tốt, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 11,85%.
Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện; với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Về triển khai Chính phủ điện tử, đã hoàn thành kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục ưu tiên thực hiện năm 2016. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai phối hợp tốt; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo gắn liền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; trong đó thực hiện công khai, minh bạch sự chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan trực thuộc. Công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có tiến bộ, chủ động xử lý những vấn đề nổi cộm. Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiến hành kiểm tra 2.685 vụ, phát hiện, xử lý 1.550 vụ vi phạm (xử lý hình sự 10 vụ), thu nộp ngân sách gần 29 tỷ đồng.
Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo, cùng với tổ chức tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó công tác phòng chống tội phạm đạt kết quả tốt. Tăng cường toàn diện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; qua đó đã giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.
Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Bộ mặt vùng dân tộc thiểu số và miền núi có đổi mới rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện và ổn định; qua đó, tăng cường niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên, Bình Định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Tình trạng phá rừng trái pháp luật và cháy rừng còn diễn biến phức tạp. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng trưởng chưa cao, chưa tạo bước đột phá và chưa đóng vai trò quyết định nền kinh tế của Tỉnh. Công tác cải cách hành chính còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu (Chỉ số cải cách hành chính PAPI sụt giảm, đứng thứ 39/63 năm 2014, xuống thứ 53/63 năm 2015; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI từ xếp hạng 4/63 năm 2012 xuống 20/63 năm 2015). Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt còn diễn biến phức tạp; số vụ khiếu nại tố cáo tăng so với năm 2015, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả còn diễn biến phức tạp; lực lượng trực tiếp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn thiếu và yếu. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Tỉnh còn nhiều khó khăn: tỷ lệ hộ nghèo còn cao (76,36%); cơ sở hạ tầng còn yếu kém; cán bộ quản lý các xã, thôn, làng còn yếu về trình độ văn hóa và chuyên môn.
II. VNHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Về cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra cho năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra.
2. Thực hiện tái cơ cấu, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng cường công tác dự báo và đề ra giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ngày 21 tháng 12 năm 2016 về các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục và phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt (Thông báo số 436/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2016).
3. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi, Bình Định có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tỉnh cần tập trung đề ra các giải pháp đột phá, mạnh mẽ; khuyến khích khởi nghiệp và phát triển nhanh các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút được các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
4. Cần rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mặt nước của Tỉnh; chú trọng phát triển kinh tế biển (nuôi trồng hải sản, đánh bắt hải sản xa bờ, dịch vụ hàng hải, cảng biển, đóng tàu, du lịch biển,...). Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
5. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục có các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, người nghèo. Tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.
6. Về cải cách hành chính: Tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương” đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
7. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh trên biển, giữ vững chủ quyền quốc gia; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân; tăng cường chăm lo ổn định sản xuất và cải thiện đời sống vùng đồng bào các dân tộc; chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng an ninh tôn giáo. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông; có biện pháp kiên quyết giảm thiểu tai nạn giao thông.
8. Khẩn trương giải quyết, xử lý đúng pháp luật và dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo có đông người tham gia, khiếu nại, tố cáo vượt cấp; không để trở thành điểm nóng.
9. Quan tâm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
Các cơ quan chức năng cần xử lý đúng chức trách, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu buôn lậu và gian lận thương mại được phát hiện; trong đó điển hình là vụ nhập lậu thuốc lá điếu ở cảng Quy Nhơn.
III. VỀ MỘT S ĐNGHỊ CỦA TỈNH
1. Về đề nghị hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử: Tỉnh chủ động phân bổ từ nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 của Tỉnh và bố trí ngân sách địa phương cho Dự án đầu tư xây dựng chính quyền điện tử. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung cho Tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn.
2. Các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch và thực hiện rà soát, đánh giá để triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước.
3. Về đề nghị Chính phủ xem xét, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung cơ chế ủy quyền quy định tại Điều 60, Luật tố tụng hành chính năm 2015: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Chính phủ theo quy định.
4. Về đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu ban hành cơ chế ủy quyền trong đối thoại khi giải quyết khiếu nại lần hai: Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Chính phủ theo quy định.
5. Về đề nghị tăng cường hỗ trợ kinh phí, trang bị và đào tạo cho các lực lượng chức năng thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường hỗ trợ kinh phí, trang bị cho các địa phương, phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
6. Về đề nghị để lại cho ngân sách địa phương 100% kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở địa phương: Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017.
7. Về đề nghị xem xét, công nhận xã khu vực I, II, III đối với 53 xã miền núi, vùng cao của tỉnh: Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của các địa phương trong cả nước.
8. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí kéo điện lưới quốc gia đến 06 làng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện: Tỉnh cân đối kinh phí thực hiện từ tổng nguồn vốn đã được thông báo cho các dự án do địa phương quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung thêm khi có điều kiện về nguồn vốn.
9. Về các đề nghị: Hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi bị thiệt hại trong 05 đợt lũ lớn vừa qua; Không thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với học sinh mẫu giáo, học sinh phổ thông trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn; đồng thời bổ sung từ nguồn ngân sách trung ương cho Tỉnh khoản kinh phí nêu trên; Hỗ trợ kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu: Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 436/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2016; hỗ trợ Tỉnh tối đa và phù hợp khả năng của ngân sách nhà nước, trong đó tìm thêm nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác, giúp Tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
10. Về các đề nghị: Hỗ trợ 42 tỷ đồng từ nguồn vốn dư Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 để đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định; Xây dựng đường ngang cảnh báo tự động trên tuyến đường sắt chạy qua Tỉnh: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên xem xét, xử lý hỗ trợ cho Tỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
11. Về đề nghị hỗ trợ 80 tỷ đồng từ Quỹ bảo trì đường bộ để khôi phục hạ tầng giao thông, khắc phục hậu quả lũ lụt: Bộ Giao thông vận tải, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương ưu tiên xem xét, hỗ trợ Tỉnh.
12. Về đề nghị thực hiện Dự án nạo vét luồng ra vào cụm cảng Quy Nhơn để đảm bảo tiếp nhận tàu có trọng tải từ 50.000 - 70.000 tấn: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định, phù hợp quy hoạch phát triển cảng biển đã được phê duyệt.
13. Về đề nghị xuất khẩu quặng Ilmenite còn tồn đọng ở các doanh nghiệp trong tỉnh: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Tỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
14. Về đề nghị xem xét, điều chỉnh mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Tỉnh, báo cáo thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Trương Hòa Bình, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, TKBT, NC, V.I, KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Ch
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

thuộc tính Thông báo 99/TB-VPCP

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:99/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:22/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi