Thông báo 75-TB/BCĐ Vũng Tàu 2021 về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tại cuộc họp ngày 09/9/2021

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÀNH ỦY VŨNG TÀU
BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19 TP

*

Số: 75-TB/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_______________________

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TP

Tại cuộc họp ngày 09 tháng 9 năm 2021

____________

 

Ngày 09/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức họp về kiểm soát lưu thông, thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian từ ngày 09/9/2021 đến 22/9/2021. Đồng chí Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, cần tăng cường công tác quản lý việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, trong đó, tập trung việc siết chặt lưu thông của người dân trong thời gian giãn cách. Để quyết tâm thực hiện công tác phòng, chống dịch hiệu quả, quyết liệt hơn nữa, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố thống nhất kết luận như sau:

Thống nhất tăng cường công tác quản lý siết chặt lưu thông, hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân trong thời gian giãn cách, trong đó, phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng và thời gian lưu thông:

- Đối với cán bộ, công chức, người lao động đi làm theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn: thời gian được phép di chuyển, lưu thông từ 06h00 - 08h00 17h00-19h00 hằng ngày (đảm bảo giấy đi đường và mã QR code theo quy định).

- Đối với xe tải vận chuyển hàng đã đăng ký, xe phân luồng xanh, xe vận chuyển hàng tại các cảng cá...: thời gian được phép lưu thông từ 18h00 (hôm trước) -06h00 (hôm sau), (đảm bảo giấy đi đường và mã QR code theo quy định) và đảm bảo nguyên tắc “1 cung đường, 2 điểm đến”, giao nhận hàng hóa tại địa điểm quy định hoặc đã đăng ký.

- Đối với lực lượng người giao nhận hàng hóa (shipper) và Tổ đi chợ hộ (đã được đăng ký): thời gian được phép lưu thông từ 07h00-18h00 hằng ngày (phải đảm bảo giấy đi đường, giấy xét nghiệm và mã QR code theo quy định).

- Đối với các phường, xã: xây dựng các chốt kiểm soát, quản lý ra vào địa phương với phương châm “đóng chặt - khóa cứng” không để người dân di chuyển, lưu thông từ địa bàn này qua địa bàn khác trong thời gian quy định, cụ thể:

+ Thời gian mở chốt từ 6h00-8h00 buổi sáng, từ 17h00-19h00 buổi chiều tối.

+ Thời gian đóng tất cả các chốt kiểm soát từ 08h00-17h00. Trong thời gian “đóng chốt” không cho người ra người vào, trừ lực lượng phòng chống dịch và các trường hợp đặc biệt khác được chính quyền cho phép.

- Đối với các trường hợp đặc biệt:

+ Các lực lượng tham gia phòng chống dịch của thành phố, phòng ban, đơn vị, phường xã: phải có thẻ do Thủ trưởng cơ quan cấp, thực hiện công tác phòng chống dịch theo Kế hoạch của đơn vị.

- Các hộ tiểu thương, thương lái hoạt động tại khu vực Paradise được hoạt động từ khung giờ 00h00 - 07h00 hàng ngày.

- Các trường hợp đặc biệt khác thực hiện nhiệm vụ cấp thiết như khám chữa bệnh, cấp cứu thì phải được phép của chính quyền phường xã (thông qua đường dây nóng để được cấp giấy). Các phường xã cấp giấy thông qua mã QR hoặc cấp giấy mang đến cho người dân

2. Giao UBND Thành phố, Trung tâm chỉ huy Phòng, chống dịch Thành phố khẩn trương chỉ đạo Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Tổ an ninh, trật tự và kiểm soát các chốt, Phòng Quản lý đô thị Thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thành lập các chốt kiểm soát, tuần tra, siết chặt quản lý người dân lưu thông trên địa bàn. Trong đó, lưu ý thời gian và khung giờ cụ thể từng trường hợp, siết chặt quản lý, hạn chế tối đa người, phương tiện di chuyển trên địa bàn.

3. Giao Công an Thành phố xây dựng và triển khai các kế hoạch thành lập các chốt chặn tại các địa bàn, thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về lưu thông trong thời gian giãn cách.

4. Giao các Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã chỉ bố trí "một lối vào - một ngõ ra" trên địa bàn quản lý, chuẩn bị lực lượng, phối hợp với Công an Thành phố thành lập các chốt kiểm soát ra vào địa bàn. Đồng thời, phân luồng giao thông hợp lý, kiểm soát "khóa chặt" các con hẻm (đặc biệt các hẻm thông nhau).

Địa phương nào để xảy ra vi phạm về quản lý người dân di chuyển, lưu thông trong thời gian giãn cách, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy Thành phố.

Thời gian giãn cách từ ngày 09/9/2021 đến 22/9/2021 là thời gian quyết định để thành phố Vũng Tàu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đưa thành phố trở về giai đoạn bình thường mới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố yêu cầu UBND Thành phố, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- Thường trực UBND Tỉnh(b/c),

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh,

- Thường trực Thành ủy,

- Thường trực HĐND TP,

- Thường trực UBND TP,

- TTCH PCD Covid-19 TP,

- Thành viên BCĐ TP,

- BCĐ PCD phường, xã,

- CVP, PCVP Thành ủy,

- Lưu BCĐ TP.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

Trần Đình Khoa

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 75-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Vũng Tàu về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tại cuộc họp ngày 09/9/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Vũng Tàu Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 75-TB/BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Đình Khoa
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Giao thông , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

VUNG TAU CITY PARTY COMMITTEE

VUNG TAU CITY STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

*

No. 75-TB/BCD

THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM

__________________

Vung Tau, September 09, 2021

 

NOTICE

ON CONCLUSION OF VUNG TAU CITY STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

At the meeting held on September 09, 2021

____________

 

On September 09, 2021, Vung Tau City Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control (hereinafter referred to as the Steering Committee) holds a meeting on traffic control and implementation of social distancing in the City from September 09, 2021, to September 22, 2021. Secretary of Vung Tau City Party Committee Tran Ding Khoa - Head of the Steering Committee chairs the meeting.

The Steering Committee assesses that the pandemic still remains complicated, therefore, it is necessary to strengthen the management of the implementation of social distancing in the area, focusing on tightening the citizens’ circulation during the social distancing period. In order to effectively and drastically implement the pandemic prevention and control, the Steering Committee concludes as follows:

To agree to strengthen the management and tightening of the circulation, minimize the citizens’ movement during the social distancing period, by dividing time frame, separating traffic flows for those who are permitted to join traffic. To be specific:

1. Regarding those who are permitted to join traffic and time:

- For cadres, civil servants, and employees working as planned by agencies and units located in the area: The allowed time to move or join traffic is from 6:00 to 8:00 and 17:00 to 19:00 every day (they must have travel papers and QR codes as prescribed).

- For registered cargo trucks, green channeling vehicles, cargo trucks at fishing ports, etc.: The allowed time to travel is from 18:00 to 06:00 of the following day, (with travel papers and QR codes as prescribed); such vehicles must comply with the principle of “one route, two destinations”, delivery of goods at the specified or registered location.

- For freight forwarders (shippers) and groups going shopping for residents (registered): The allowed time for movement is from 7:00 to 18:00 every day (they must have travel papers and QR codes as prescribed).

- For districts and communes: To build checkpoints to control and manage local entrance and exit with the motto of "close-lock" to prevent people from moving from one area to another during the prescribed period. To be specific:

+ The time to open the checkpoint gate is from 6:00 to 8:00 in the morning and from 17:00 to 19:00.

+ The time to close the checkpoint gate is from 8:00 to 17:00. During this period, no one is allowed in or out, except for pandemic prevention and control forces and other special cases as permitted by authorities.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác