Thông báo 71/TB-VPCP cuộc họp Chương trình Phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số 2021 - 2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 71/TB-VPCP

Thông báo 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:71/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Cao Huy
Ngày ban hành:01/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 71/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, đng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương để nghe các Bộ, ngành, cơ quan báo cáo về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thảo luận dự thảo Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí ĐVăn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Điu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tóm tắt về tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình), dự thảo Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương, ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến giải trình, tiếp thu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐÃ TRIN KHAI:

Thực hiện Chương trình công tác, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết s 24-NQ/TW của Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, hoàn thiện cơ bản hệ thống chính sách dân tộc, bao gồm: ban hành mới 01 Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ, 03 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng 01 Chương trình mục tiêu quốc gia riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) với tổng số vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2025 hơn 134 nghìn tỷ đồng và 41 chương trình, chính sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và MN.

Giai đoạn 2016 - 2019, tc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương vùng đồng bào DTTS và MN khá cao, đạt bình quân 7% và tăng dần hàng năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyn dịch đúng hướng. Bước đầu hình thành vùng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa: cà phê, chè, cao su, tiêu, cây dược liệu, cây lấy gvà sản phẩm ngoài gỗ... Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS và MN từng bước hoàn thiện, gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội từng vùng, từng bước nâng cao và đáp ứng nhu cầu của người dân. Hộ nghèo ở các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; bản sắc văn hóa của cộng đồng các DTTS được quan tâm bảo tồn, phát huy. Cơ bản giải quyết được những vấn đề nổi cộm về di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II vào ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Bộ, ngành và hơn 1.600 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em trên toàn quốc.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biu dương và đánh giá cao sự nlực, chủ động và phối hợp tốt của các bộ, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ủy ban Dân tộc - cơ quan được giao chủ trì quản lý Chương trình, trong việc triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án tng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030. Về cơ bản các nhiệm vụ đều đang được các bộ, ngành triển khai đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vn còn tn tại một số hạn chế, bất cập cn được khắc phục như: Một số chính sách về dân tộc chậm triển khai do thiếu vn; một số vn đbức xúc đặt ra trong thực tin như: Kết cu hạ tng ở các vùng sâu, vùng xa còn thiếu thn; di cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt,... chậm được giải quyết; việc giữ gìn và phát huy bản sc văn hóa tt đẹp của các DTTS còn hạn chế; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa tuy được cải thiện nhưng vn còn mức trung bình thp; tình hình an ninh, trật tự, tôn giáo vùng đng bào DTTS và MN còn tim ẩn nhiu yếu tphức tạp.

II. VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN TỚI

1. Cơ bản nht trí với dự thảo Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các đại biu dự họp, gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đhoàn thiện Quy chế và Chương trình công tác bảo đảm đúng quy định hiện hành, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

2. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng Kế hoạch, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình trong năm 2021 theo đúng Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV ngay sau khi Quốc hội phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư Chương trình.

3. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 và Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và MN và danh sách các dân tộc còn gặp nhiu khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở triển khai thực hiện Chương trình.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của từng chương trình theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản s 1385/VPCP-QHĐP ngày 04 tháng 3 năm 2021; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan chuẩn bị, phục vụ, tham mưu, giúp Hội đồng thẩm định nhà nước sớm hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1583/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, phê duyệt theo đúng quy định, bảo đảm không trùng lắp với Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

III. VMỘT S Đ XUT, KIN NGHỊ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

1. Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030: Giao Ủy ban Dân tộc - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định về công tác cán bộ.

2. Về đề nghị ứng vn đtriển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách dân tộc liên quan trong năm 2021: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban Dân tộc khi Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo đỦy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ có thành viên Ban Chỉ đạo TW;
- Các Thành viên Ban Ch
đạo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH. KTTH, KGVX, NN; Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi