Thông báo 532/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 532/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG
 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NGÃI
 
 
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và làm việc với lãnh đạo Tỉnh; thăm và làm việc về tình hình hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành liên quan.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh, sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017, ý kiến của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua:
Về kinh tế - xã hội: Năm 2016, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, xây dựng 55,9%, dịch vụ 26,2%, nông lâm nghiệp và thủy sản 17,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.300 USD, cao hơn bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 còn 13,2% (theo chuẩn nghèo đa chiều).
Trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp (không tính sản phẩm lọc dầu) tăng 10,3%; thu ngân sách vượt kế hoạch, bằng 86% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.475 tỷ đồng; vốn đăng ký các dự án FDI là 269 triệu USD; thu hút đầu tư trong nước tăng 37 dự án, vốn đăng ký tăng 17 lần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và nhiều nhà máy trong Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP hoạt động tốt và đang được tiếp tục đầu tư. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được hoàn thiện. Thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc, từng bước hình thành các khu đô thị mới hiện đại, văn minh. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố.
Tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn còn là một tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ; năng lực cạnh tranh thấp; nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp với cơ cấu kinh tế; thu nhập thực tế của đa số nhân dân còn thấp; thu hút đầu tư chưa có bước đột phá; tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo miền núi còn cao, giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Cơ bản thống nhất với định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và trong những năm tiếp theo của Tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:
1. Tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 ngày 6 năm 2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
2. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, gắn quy hoạch với tái cấu trúc nền kinh tế của Tỉnh, trong mối liên kết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Trên cơ sở quy hoạch, phải xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch. Trong đó xác định rõ lộ trình và cơ cấu sử dụng các nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Từ đó xác định các dự án ưu tiên để triển khai thực hiện.
3. Tập trung và huy động các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông (đường cao tốc, đường ven biển), hạ tầng đô thị và hạ tầng du lịch. Quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư trong việc phát triển hạ tầng du lịch, nhằm tạo bước đột phá trong khai thác các tiềm năng du lịch của tỉnh.
4. Tỉnh cần chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp từ địa phương khác và doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Tỉnh.
5. Quan tâm phát triển giáo dục, các loại hình đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi đôi với phát triển số lượng và chuyển đổi cơ cấu lao động để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cả nước.
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nhằm tháo gỡ vướng mắc, rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp chính quyền, của cả hệ thống chính trị.
III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:
1. Về đề nghị bổ sung vốn hỗ trợ Tỉnh hoàn thành Dự án di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Về đề nghị không khấu trừ kế hoạch trung hạn của Tỉnh 185 tỷ đồng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo: số 286/TB-VPCP ngày 09 tháng 9 năm 2016 và số 336/TB-VPCP ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.
3. Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ để xây dựng Tổ hợp Khí - Điện: Giao Bộ Công Thương sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án.
4. Về đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam: Bộ Giao thông vận tải sớm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10823/VPCP-CN ngày 12 tháng 10 năm 2017.
5. Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi): Tỉnh tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Chủ đầu tư. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án.
6. Về đề nghị chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm xem xét, có chỉ đạo cụ thể về dự án này trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.
7. Về đề nghị đầu tư xây dựng dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 2: Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý đề nghị của Tỉnh nhằm tạo điều kiện kết nối đường ven biển giữa Quảng Ngãi và các tỉnh liên quan.
8. Về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán các dự án định canh định cư tập trung và đề nghị hỗ trợ 70 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư các dự án định canh định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04 tháng 8 năm 2017.
9. Ủy ban Dân tộc và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại mục 5, phần III, Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về giải quyết các kiến nghị khác của Tỉnh.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban Dân tộc;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Thư ký PTTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP. (3) Ch
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

thuộc tính Thông báo 532/TB-VPCP

Thông báo 532/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:532/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:15/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi