Thông báo 458/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 458/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ
 
 
Ngày 14 tháng 12 năm 2013, tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích đã đạt được trong năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ: tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,43%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,6%; thu nộp ngân sách nhà nước vượt dự toán 1,1%. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55%; giải quyết việc làm cho 22.100 người. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV đạt kết quả tích cực; số vụ phạm pháp hình sự, tội phạm về ma túy giảm so với năm 2012; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác cải cáchpháp được chú trọng, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện kiên quyết, đúng pháp luật.
Tuy nhiên, là một tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Phú Thọ còn đứng trước nhiều khó khăn; tăng trưng kinh tế chưa vững chắc; tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy mạnh mẽ; chỉ số năng lực cạnh tranh còn thấp, sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, còn nhiều doanh nghiệp khó khăn; thu ngân sách vượt dự toán nhưng tăng còn chậm, chưa có những nguồn thu lớn; tỷ lệ giảm nghèo chưa đạt kế hoạch.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số việc:
1. Tập trung tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển.
2. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch tâm linh, lễ hội gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
3. Việc phát triển, nâng cấp các đô thị của Tỉnh phải gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đô thị và nông nghiệp, nông thôn.
Tập trung đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn liền với giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
4. Là địa phương có nhiều sông, ngòi, nhiều tuyến đê quan trọng và hồ đập, Tỉnh cần quan tâm nghiên cứu và áp dụng các giải pháp phòng tránh tác hại của biến đổi khí hậu, bão lũ; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống an toàn cho người dân.
5. Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đảm bảo hiệu quả cao, phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và cơ sở hạ tầng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.
6. Mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế - xã hội với Hà Nội và các địa phương trong Vùng; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư. Quan tâm thu hút một số dự án quan trọng, tạo sự đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.
7. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; làm tốt công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội an ninh, an toàn và lành mạnh, vì cuộc sống của người dân và tạo lòng tin cho khách du lịch.
III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH
1. Về việc ngăn chặn lao động xuất cảnh trái phép: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan có biện pháp đấu tranh giải quyết tình trạng này.
2. Đồng ý việc mở thêm 2 điểm điều trị methadone tại thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Sơn và cho phép kéo dài thời gian thực hiện Chương trình thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tỉnh Phú Thọ.
Giao Bộ Y tế hướng dẫn về kỹ thuật và cấp đủ thuốc methadone để Tỉnh triển khai điều trị.
3. Về đề nghị giao bổ sung biên chế năm 2014 cho Sở Ngoại vụ, phòng pháp chế thuộc các s, ngành và bổ sung biên chế cho ngành tư pháp, lực lượng thanh tra giao thông để thực hiện các nhiệm vụ mới được giao: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh xây dựng Đán cụ thể, gửi Bộ Nội vụ thẩm đnh trong tổng số biên chế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Về đề nghị nâng cấp xã Thanh Minh và xã Văn Lung của thị xã Phú Thọ trở thành phường vào năm 2015 và nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh vào đầu năm 2016: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh xây dựng đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định và trình Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
5. Về đề nghị hỗ trợ vốn xây dựng cầu Phong Châu, cầu Tình Cương: Tỉnh rà soát nhu cầu, sắp xếp thứ tự ưu tiên, căn cứ vào khả năng cân đối các nguồn lực để thực hiện theo quy định.
Đối với cầu Việt Trì - Sơn Tây: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, làm việc với tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội để thống nhất phương án đầu tư, kể cả vận động vốn ODA trong giai đoạn 2015 - 2020.
Về đầu tư cầu Thạch Đồng và đường nối từ cầu Thạch Đồng đến Quốc lộ 32A và Quốc lộ 2: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tỉnh hoàn tất thủ tục đầu tư, đề xuất phương án huy động vốn cho Dự án để sớm triển khai, góp phần phát huy hiệu quả dự án đường Hồ Chí Minh.
6. Về đề nghị đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70B và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để xây dựng công trình trong năm 2014 - 2015: Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý để giúp Tỉnh nâng cấp và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và khu vực.
7. Về đề nghị ứng trước số vốn trung hạn 2014-2015 (còn lại) của Dự án khu di tích lịch sử Đền Hùng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất việc ứng trước vốn cho Tỉnh đhoàn thiện một số công trình dở dang và triển khai một số công trình, hạng mục công trình cấp bách trong Khu di tích, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
8. Về đề nghị bổ sung thành phố Việt Trì vào Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013; hỗ trợ Tỉnh đầu tư xây dựng Nhà hát tỉnh Phú Thọ và cho phép đặt tượng Vua Hùng tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2013. Trên cơ sở đó, xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt một số dự án cần ưu tiên đầu tư trước, trong đó có dự án Nhà hát tỉnh Phú Thọ và chủ trương cho phép đặt tượng Vua Hùng tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì.
Trên cơ sở một số công trình thể thao hiện có và kinh nghiệm tổ chức một số môn thi đấu tại SEAgames 23, Tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc đăng cai tchức một số môn thi đấu của ASIAD 2019 tại tỉnh Phú Thọ.
9. Về đề nghị bố trí vốn đầu tư cho dự án Đại học Hùng Vương từ 50-70 tỷ đồng/năm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2013.
10. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Dự án đường trục chính nối thị xã Phú Thọ với Quốc lộ 2 đến hết năm 2015.
11. Về đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành Dự án tu bổ tuyến đê tả, hữu ngòi Me và Dự án cải tạo, nâng cấp hồ Ban thuộc huyện Cẩm Khê: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát nhu cầu bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 đối với 2 dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
12. Về đề nghị hỗ trợ vốn cải tạo, nâng cấp 55 công trình hồ chứa bị xuống cấp nghiêm trọng: Tỉnh lựa chọn các công trình, hạng mục công trình xung yếu, cấp bách để ưu tiên bố trí vốn làm trước; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất mức và nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Tỉnh chủ động cân đối vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện.
13. Về đề nghị tăng hạn mức vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước: Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định.
14. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí và ứng trưc ngân sách trung ương năm 2015-2016 để đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí của Tỉnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất mức và nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng số vốn được giao năm 2014 và cân đối vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
15. Về đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư dự án mở rộng Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy: Đây là dự án cũ, đồng ý về chủ trương; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ vốn cho Tỉnh từ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy.
16. Tỉnh nghiên cứu, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan để xây dựng Đán thí điểm mô hình Tòa án ma túy tại tỉnh Phú Thọ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Ủy ban nhân dân TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, NC, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

thuộc tính Thông báo 458/TB-VPCP

Thông báo 458/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:458/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành:25/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi