Thông báo 436/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 436/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
 
Ngày 27 tháng 11 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ và xử lý một số kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được khá toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước. Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức khá cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,62 triệu đồng, tăng 9,4% so với năm 2012, cao hơn bình quân cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,59%; trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 4,03%, công nghiệp xây dựng tăng 10,9%, dịch vụ tăng 13,19%; xuất khẩu tăng 14,94%; nhập khẩu tăng 9,02%
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo được quan tâm, thực hiện hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,72% thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Tuy nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bình Phước vẫn còn khó khăn: Kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu hút đầu tư còn hạn chế, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra; công tác quản lý bảo vệ rừng còn một số tồn tại; chỉ tiêu số bác sỹ/vạn dân không đạt; chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực còn thấp và chưa đồng đều giữa các vùng, miền trong tỉnh; công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là vùng miền núi và dân tộc ít người.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2013; trên cơ sở đó tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại. Đồng thời, chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trên tất cả các lĩnh vực.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn liền với phát triển trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su, nâng cao đời sống cho người dân.
3. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước vào địa phương; thúc đẩy phát triển giáo dục - đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho đầu tư và phát triển…khai thác hợp lý nguồn vốn đầu tư từ quỹ đất.
4. Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị với Campuchia. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH
1. Về đề nghị cho phép tiếp tục triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang trồng cao su phải tạm dừng theo Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với Tỉnh rà soát các dự án theo quy định tại Công văn số 5284/VPCP-KTN ngày 30 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Về hỗ trợ kinh phí Dự án Bộ chỉ huy miền Tà Thiết: Tỉnh xác định cụ thể các hạng mục cấp bách cần hỗ trợ trong 3 năm đầu triển khai dự án; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đề xuất nguồn và mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Về phê duyệt Đề án bổ sung Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Đồng Phú vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước. Đồng ý về chủ trương, Tỉnh lập đề án theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
4. Về đề nghị hỗ trợ vốn cho Dự án làm đường Đồng Phú (từ km12 QL14 đến giáp ranh huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương): Tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành; trước mắt để có vốn thực hiện, Tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để xem xét việc tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước theo quy định.
5. Về đề nghị chấp thuận chủ trương và hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án phát triển cây trồng chuyên canh, kết hợp du lịch, làm vườn bách thú và làm sân bay quân sự (19.000ha) khu vực huyện Bù Đốp - Bù Gia Mập: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh lập dự án; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
6. Về việc bán chỉ định 900 ha cao su cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Sông Bé: Đồng ý về chủ trương, việc bán 900 ha cao su phải bảo đảm theo đúng quy định. Số tiền thu được để thanh toán cho dự án đường BT Lộc Tấn - Bù Đốp.
7. Về tiếp tục đầu tư đường tuần tra biên giới trên địa bàn Tỉnh: Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tuần tra biên giới trên cơ sở tổng kết giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 3113/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2007, báo cáo thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
8. Về việc thu hồi các dự án đầu tư bên ngoài vành đai biên giới để giao lại cho Quân khu 7 thực hiện các dự án kinh tế Quốc phòng, bảo vệ biên giới: Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các Bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
9. Về miễn thuế nhập khẩu voi: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính xem xét đề nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
10. Đồng ý chưa thực hiện cổ phần hóa đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Sông Bé.
11. Về cơ chế đặc thù về thủ tục đối với lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đi công tác thời gian 1 hoặc 2 ngày sang các tỉnh bạn: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Ngoại giao tổng hợp ý kiến của các địa phương có chung biên giới với Lào và Campuchia, đề xuất phương án xử lý trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi, báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ.
12. Về việc chia tách huyện Bù Gia Mập thành hai huyện là Bù Gia Mập và huyện Phú Riềng: Đồng ý về chủ trương, Bộ Nội vụ hướng dẫn Tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011, trình Chính phủ trong tháng 12.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, ,các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT, NC, ĐMDN, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b). Huyen.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 436/TB-VPCP

Thông báo 436/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:436/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:05/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi