Thông báo 408/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 408/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
 
 
Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Dự thảo Điều lệ). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:
1. Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chịu sự quản lý thống nhất của nhà nước theo quy định của pháp luật; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hoạt động theo Luật Hợp tác xã, quy định pháp luật về Hội và các văn bản pháp luật có liên quan; thay thế cụm từ “Kinh tế hợp tác” bằng “Kinh tế tập thể”; không sử dụng cụm từ “Kinh tế - Xã hội”.
2. Dự thảo Điều lệ phải đảm bảo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan; kế thừa hợp lý Điều lệ khóa III; đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
3. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có chức năng tập hợp ý kiến của các thành viên để đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã.
4. Các thành viên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ Liên minh Hợp tác xã và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
5. Về cơ cấu tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bao gồm Đại hội toàn quốc; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Ủy ban Kiểm tra; Văn phòng, các ban chuyên môn và các pháp nhân trực thuộc.
6. Về Đại hội bao gồm Đại hội thường kỳ và Đại hội bất thường; Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm/ một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập; không quy định Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng nhiệm kỳ với Đại hội Đảng toàn quốc.
7. Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
8. Không quy định: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch do Thủ tướng Chính phủ chuẩn y; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chuẩn y.
9. Về Tài chính (Điều 22 Dự thảo), tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính về việc Ngân sách nhà nước cân đối theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
10. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp và những nội dung nêu trên, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2016.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó TTgCP Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, NV, TP;
- Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH, PL, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

thuộc tính Thông báo 408/TB-VPCP

Thông báo 408/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:408/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:14/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông báo 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng, Chính sách

Vui lòng đợi