Thông báo 373/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 373/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO NHÂN DÂN 04 TỈNH MIỀN TRUNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
 
 
Ngày 08 tháng 11 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường bàn về tình hình triển khai tạm ứng tiền bồi thường, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phương hướng thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ tư lệnh biên phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo đài: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, đại diện Báo Nhân dân.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến kết luận như sau:
1. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan như bão, lũ xảy ra, tính chất công việc, phức tạp, khối lượng lớn, nhưng trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đến nay, một số tỉnh đã bước đầu tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố.
2. Để đảm bảo trong thời gian tới công tác bồi thường thiệt hại được đẩy nhanh hơn nữa, đảm bảo chắc chắn, công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại các văn bản liên quan, đặc biệt là các nhiệm vụ giao tại Thông báo số 359/TB-VPCP ngày 04 tháng 10 năm 2016, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Về Đề án “Xác định thiệt hại để bồi thường; hỗ trợ khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế” (Đề án):
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án, lưu ý có kế thừa các nội dung của Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo có liên quan; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2016.
- Việc mở rộng phạm vi thực hiện của Đề án (ngoài 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) sẽ được xem xét vào thời gian thích hợp, trước mắt nghiên cứu theo hướng hỗ trợ.
b) Về xây dựng bổ sung định mức cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 1880/QĐ-TTg:
- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg và ý kiến các cơ quan, các tỉnh tại cuộc họp hôm nay, trước ngày 20 tháng 11 năm 2016 có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương việc xác định, thống kê, kê khai thiệt hại đối với những đối tượng này.
- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 04 tỉnh khẩn trương tiến hành thống kê thiệt hại của các đối tượng, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính theo quy định.
- Trên cơ sở số liệu báo cáo của các địa phương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng bổ sung định mức bồi thường và xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho từng tỉnh như Thủ tướng Chính phủ đã phân công tại các Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 28 tháng 7 năm 2016 và Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 12 tháng 8 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Riêng đối với đối tượng là người lao động làm nghề biển không thường xuyên cần lưu ý phải là nghề biển phải là nghề tạo ra thu nhập chính cho đối tượng.
3. Về thông tin về môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về việc môi trường biển đã an toàn, hải sản khai thác tầng giữa, tầng mặt đã đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào cuối tháng 12 năm 2016.
4. Về giải quyết ngay lượng hàng hải sản tồn kho
- Đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm: Đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy. Ủy ban nhân dân 04 tỉnh tiến hành tiêu hủy ngay các lô hàng này, công khai kết quả, đảm bảo hoàn thành trong tháng 11 năm 2016. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương công tác tiêu hủy.
- Đối với các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm: đồng ý nguyên tắc mua, tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, hỗ trợ 100% tiền điện, 100% lãi suất, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, tiêu thụ những lô hàng này.
- Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nêu trên, hoàn thành trong tháng 11 năm 2016.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh xác định số lượng hàng được thu mua, tạm trữ trên địa bàn hiện đang tồn kho theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp này. Tiến hành kiểm tra, giám sát việc bảo quản, đảm bảo chất lượng của các lô hàng tại các kho cho đến khi được tiêu thụ.
5. Về công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông
- Các Bộ, ngành và nhất là Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan, các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến người dân, giải thích rõ để người dân hiểu các chính sách, các quy định của nhà nước về việc này, tiến tới đồng tình và ủng hộ thực hiện đúng các chính sách, quy định.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo các cơ báo chí, truyền thông có kế hoạch tăng cường đưa tin về các chính sách, các quy định của Chính phủ, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, định hướng cho người dân trước những thông tin sai lệch. Công tác truyền thông cần gắn với công tác dân vận dựa trên các nguyên tắc: đảm bảo công khai minh bạch ở cơ sở, đảm bảo người dân được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có cơ sở, an ninh trật tự được đảm bảo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Đ/c Tổng Bí thư; (để b/c)
- Đ/c Thường trực Ban Bí thư; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBTWMTTQVN; (để b/c)
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- UBTWMTTQVN;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, TC, LĐTB&XH, TT&TT, TP, CA, CT, KH&CN, YT, VHTT&DL, KH&ĐT, QP;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An;
- Viện Hàn lâm KH&CN VN;
- Báo Nhân dân;
- VTV, VOV, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: KTTH, NC, KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(03),VLA
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

thuộc tính Thông báo 373/TB-VPCP

Thông báo 373/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:373/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:16/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi