Thông báo 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 372/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN, CHUYÊN GIA VIỆT NAM HY SINH Ở LÀO, CAMPUCHIA
 
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia.
Tham dự Hội nghị có Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, thành phố Hà Nội; một số quân khu, đơn vị chuyên trách công tác quy tập mộ thuộc Bộ Quốc phòng.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu về việc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào (1994-2010), ở Campuchia (2001-2012); mục tiêu và giải pháp tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
1. Về tình hình triển khai và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ
Việc tìm kiếm, đưa 30.538 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào, Campuchia về nước (trong đó có 2.841 liệt sỹ xác định được tên, quê quán, chiếm 9,3%) là kết quả rất quan trọng và ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.
Đạt được kết quả này là do các ngành, các cấp, các địa phương đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban công tác đặc biệt-Ủy ban Chuyên trách của Chính phủ; Ban công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách và chính quyền địa phương, lực lượng chuyên trách của Việt Nam đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương hai nước Lào, Campuchia. Bộ Quốc phòng với chức năng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo, triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp và phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ thống nhất, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sỹ các Đội quy tập mộ liệt sĩ đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để tìm kiếm đồng đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, làm tăng thêm niềm tin yêu, sự quý trọng của nhân dân Việt Nam đối với chính quyền và các lực lượng vũ trang của mỗi nước; tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, bất cập; việc chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị về công tác tìm kiếm, quy tập thời gian đầu chưa đồng bộ, quyết liệt; cơ chế phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp, tiếp nhận thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý thông tin còn hạn chế; kinh phí, trang bị, phương tiện tìm kiếm, quy tập chưa bảo đảm; việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động tìm kiếm, quy tập có lúc chưa đồng bộ cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
2. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2015, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia theo Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2012 đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau đây:
a) Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Hiệp định và các thỏa thuận ký kết song phương giữa Chính phủ Việt Nam – Chính phủ Lào; Chính phủ Việt Nam – Chính phủ Campuchia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương.
b) Ban công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách của Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, hàng năm tổ chức trao đổi, xác định kế hoạch, giải pháp phối hợp hành động; chính quyền địa phương hai nước bổ sung các biện pháp triển khai tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao; bảo đảm cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời hoàn chỉnh báo cáo tổng kết.
c) Bộ Quốc phòng tiếp tục việc kiện toàn tổ chức các đơn vị chuyên trách, biên chế lực lượng theo hướng tinh gọn; tổ chức có hiệu quả các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia.
Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2012-2020; phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 2 Đề án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập để bổ sung, thay thế các trang thiết bị lạc hậu, phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn; tăng mức kinh phí cho việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị quân đội đón tiếp thân nhân liệt sĩ và các gia đình, thân nhân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
d) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, UBND các tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
đ) Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, UBND các tỉnh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả việc vận động cung cấp thông tin, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Các Bộ, ngành, cơ quan tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của các địa phương, đơn vị, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương);
- Trung ương Hội Cựu Chiến binh VN;
- Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, TP. Hà Nội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các vụ: TH, NC, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

thuộc tính Thông báo 372/TB-VPCP

Thông báo 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, Campuchia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:372/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:08/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi