Thông báo 360/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 360/TB-VPCP

Thông báo 360/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:360/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:10/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 360/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH
TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 
 
Ngày 27 tháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và đại diện Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cố vấn của Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ báo cáo một số nhiệm vụ được giao tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ), ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
1. Về Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, cần tập trung phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Phiên họp thứ 42 ngày 16 tháng 10 năm 2015); xác định mục tiêu tỷ lệ số xã đạt chuẩn theo vùng, miền phù hợp với khả năng phấn đấu (đồng bằng, miền núi khó khăn...), đạt mục tiêu bình quân chung 50 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tìm nguồn cho giai đoạn 2016-2020 để tăng đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm (cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, xổ số kiến thiết, trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi của ngân hàng thế giới WB...); báo cáo kết quả cụ thể lên Thủ tướng Chính phủ.
2. Về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 và 2016:
- Sử dụng kinh phí lấy từ dự phòng 2014 - 2015 (638 tỷ) để khen thưởng tổng kết 5 năm vào cuối năm 2015, số còn thiếu lấy từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2015 chưa phân bổ và kế hoạch 2016;
- Bố trí kinh phí khen thưởng xi măng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8280/VPCP-KTN ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;
- Khẩn trương ứng vốn cho các địa phương chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8458/VPCP-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ;
- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch 2016 trở đi bảo đảm nguyên tắc chia theo các cấp độ và tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo (định mức tăng 4 lần các xã khác), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Về khen thưởng cho các địa phương tiêu biểu có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, cơ bản đồng ý với phương án của Thường trực Ban Chỉ đạo, việc xét khen thưởng được thực hiện và vận dụng theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; lưu ý khen thưởng phải thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã nghèo khó khăn cần phối hợp với Chương trình giảm nghèo để khen thưởng cho phù hợp.
4. Về tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, đồng ý tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2015, giao Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình, nội dung, kịch bản hội nghị và lưu ý:
- Xây dựng báo cáo tổng kết chung (có báo cáo tóm tắt, báo cáo chuyên đề) nêu được những kết quả đã đạt được, đánh giá khó khăn, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp huy động nguồn lực và cơ chế chính sách đặc thù cho giai đoạn sau;
- Cân nhắc đến địa điểm tổ chức, khách mời, thành phần tham dự;
- Thường trực các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trên cơ sở kiểm tra, khảo sát các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng báo cáo, đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới từng vùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8451/VPCP-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
5. Về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:
- Đồng ý với nguyên tắc của Thường trực Ban Chỉ đạo đề xuất, việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí trên cơ sở không thay đổi số lượng, bố cục của Bộ tiêu chí quốc gia, chỉ bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp với việc lồng ghép một số nội dung, dự án từ các Chương trình khác; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tiêu chí của các Bộ, ngành theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù theo hướng không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng của các tiêu chí; tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển từng địa phương, từng vùng bảo đảm mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của các địa phương có thể khác nhau, nhưng chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải tương đương nhau;
- Các Bộ, ngành cần rà soát những điểm chưa phù hợp của tiêu chí thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình để vận dụng sửa đổi, hướng dẫn các địa phương theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, vùng khó khăn và đặc thù để các địa phương vận dụng linh hoạt, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, chạy đua theo thành tích;
- Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2015 để áp dụng trong giai đoạn 2016-2020.
6. Về đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 8094/TTr-BNN-VPĐP ngày 02 tháng 10 năm 2015 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, tổng hợp các tiêu chí, có đối chiếu với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Về tiêu chí công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu đề xuất để ban hành trong giai đoạn sau.
7. Về ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh, tăng cường, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giao Thường trực Ban Chỉ đạo dự thảo và lấy ý kiến các cơ quan Trung ương và địa phương tại Hội nghị tổng kết 5 năm giai đoạn I của Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viên BCĐTW, VPĐP NTM (Bộ NN&PTNT), các đ/c cố vấn BCĐ Trung ương;
- Thường trực các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Các BCĐ NTM các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, V.III, TCCV, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi