Thông báo 35/TB-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo liên ngành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ
-------
Số: 35/TB-BCĐLNKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
 
 
Ngày 16 tháng 4 năm 2015, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế năm 2014 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2015.
Sau khi nghe các báo cáo của Lãnh đạo Bộ Công Thương và các ý kiến tham luận của các thành viên dự họp, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận:
Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2014 đã đạt được những thành tựu quan trọng và thể hiện tinh thần tích cực, chủ động của ta. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc chuẩn bị thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đạt những bước đột phá trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các đối tác quan trọng. Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã-hội của đất nước. Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực của các Bộ, ngành liên quan trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế, cần khắc phục một số hạn chế: công tác chuẩn bị trong nước đã tích cực hơn nhưng chưa chủ động, công tác thông tin tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, hoạt động của BCĐLNKT chưa được thường xuyên, Văn phòng BCĐLNKT cần làm tốt hơn công tác tham mưu...
Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và điều phối, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Về công tác điều phối của BCĐLNKT:
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp đổi mới sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp giữa ba Ban Chỉ đạo liên ngành trực thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế.
- Các cuộc họp Ban Chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung cụ thể, thiết thực. Ngoài hai phiên họp định kỳ đã nêu trong Quy chế, có thể triệu tập các phiên họp chuyên đề khi cần thiết với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan.
- Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm giải quyết các vấn đề liên ngành, các đồng chí ủy viên là Thứ trưởng của các Bộ, ngành phải tham dự đầy đủ khi được triệu tập. Trong trường hợp các ủy viên vắng mặt vì lý do công tác thì cơ quan chủ quản phải cử lãnh đạo Bộ khác tham dự thay.
2. Về công tác tổ chức:
- Giao Bộ Công Thương kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng BCĐLNKT đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Đối với các đầu mối hội nhập kinh tế quốc tế tại các địa phương nên được kế thừa từ các Ban hội nhập kinh tế quốc tế hiện có. Văn phòng BCĐLNKT nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức bộ phận đầu mối về hội nhập tại các địa phương cho phù hợp với mô hình tổ chức và điều phối hoạt động hội nhập hiện nay.
- Xem xét việc kiện toàn Đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, bổ sung quy chế để Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ có đủ thẩm quyền thực thi các nhiệm vụ đàm phán được Chính phủ giao phó.
3. Về công tác chuyên môn, Văn phòng BCĐLNKT cần tập trung hoàn thành một số công việc để báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo:
- Cập nhật các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2015 của BCĐLNKT trong đó nhấn mạnh kế hoạch triển khai trong nước; nêu những nhiệm vụ trọng tâm các Bộ, ngành và địa phương phải làm; đề xuất nội dung thảo luận tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo;
- Tăng cường công tác nghiên cứu, đặc biệt đối với các vấn đề thời sự đang đặt ra cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế để đề xuất, tham mưu cho Chính phủ các giải pháp thực thi trong nước;
- Nghiên cứu đổi mới công tác thông tin tuyên truyền thực sự hiệu quả, tránh trùng lặp giúp nâng cao nhận thức của người dân và đặc biệt là các doanh nghiệp.
Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐLNKT;
- Lưu: VT, VPBCĐLNKT.TB
TỔNG THƯ KÝ
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Cẩm Tú

Thuộc tính văn bản
Thông báo 35/TB-BCĐLNKT của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo liên ngành
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 35/TB-BCĐLNKT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 10/06/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!