Thông báo 325/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 325/TB-VPCP

Thông báo 325/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:325/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:19/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 325/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2005 - 2010
 
 
Ngày 07 tháng 9 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Văn hóa; Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và Tổ Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo; tại đầu cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh, thành phố. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010 và tóm tắt dự thảo Đề án giai đoạn 2012 - 2020; báo cáo tham luận của một số cơ quan, tổ chức và địa phương; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:
1. Trong 5 năm (2005 - 2010) thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc nâng cao dân trí, nâng cao trình độ và chất lượng của người lao động, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước. Chỉ tiêu phát triển Trung tâm học tập cộng đồng đã đạt vượt mức đề ra. Các Trung tâm học tập cộng đồng là hạt nhân liên kết với các tổ chức ở địa phương, có mối liên hệ với hệ thống Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010 chưa đạt mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu là: Các cấp lãnh đạo chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức; không có Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp; không tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá kịp thời những việc đã làm được hoặc chưa làm được và đề ra các biện pháp khắc phục; nguồn kinh phí còn hạn chế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cập nhật số liệu, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2012.
2. Về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020, cần được tiếp tục hoàn thiện theo hướng sau:
a) Xác định rõ 4 mục tiêu xây dựng xã hội học tập là: (1) Xóa mù chữ; (2) Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; (3) Học tập nâng cao trình độ để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; (4) Học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.
b) Chỉ ra các công cụ thực hiện mục tiêu bao gồm: Hệ thống giáo dục chính quy, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phục vụ giáo dục thường xuyên; Trung tâm giáo dục thường xuyên (hoặc kết hợp hướng nghiệp, dạy nghề) cấp huyện cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục; Trung tâm học tập cộng đồng và các trung tâm khác cấp xã (Trung tâm Văn hóa - Thể thao); Trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành và địa phương.
c) Rà soát các chỉ tiêu của Đề án theo hướng có tính khả thi cao, gắn với cơ sở, có ưu tiên kinh phí, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
d) Để thực hiện các mục tiêu của Đề án, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã đề xuất, trên cơ sở lồng ghép với các chương trình, đề án của Chính phủ đã và đang thực hiện, cần xây dựng các đề án thành phần như: Đề án xóa mù chữ và phổ cập tin học, ngoại ngữ; Đề án nâng cao trình độ cho người lao động (tách lao động trong các doanh nghiệp với lao động nông thôn); Đề án thông tin, truyền thông; và một số đề án thành phần khác. Trong mỗi đề án thành phần cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và kinh phí thực hiện đề án.
đ) Tổ chức thực hiện:
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo quốc gia họp thường kỳ 6 tháng một lần, có sơ kết hàng năm về kết quả thực hiện xây dựng xã hội học tập với các bộ, ngành và địa phương;
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của bộ ngành, địa phương (bao gồm cấp tỉnh và cấp xã) trong báo cáo hàng năm;
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông thường xuyên và có hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập ở các địa phương;
- Hoàn thiện chính sách ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ..., theo địa bàn, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn trong việc xây dựng xã hội học tập.
3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./..
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BCĐQG xây dựng XHHT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi