Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 320/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XEM XÉT BỔ SUNG HUYỆN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP
 
 
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (sau đây viết chung là Nghị quyết 30a). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao. động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:
1. Ghi nhận và đánh giá cao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về rà soát, đánh giá và đề xuất bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a,
2. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách giảm nghèo bền vững nói riêng là mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, chính sách giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách cần được tập trung thực hiện trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.
3. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, một số chính sách đầu tư còn dài trải, phân tán; một bộ phận dân cư, chính quyền địa phương còn ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách cấp trên; kinh phí đối với các huyện nghèo, huyện hưởng cơ chế, chính sách theo huyện nghèo còn tập trung nhiều vào cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức đến tạo sinh kế cho người dân; chưa khuyến khích và đánh giá cao người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
4. Giai đoạn 2017-2020, trên cơ sở quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Rà soát, đánh giá lại toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 30a và các văn bằng liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở đề xuất cho giai đoạn 2017-2020;
- Các địa phương rà soát, báo cáo lại các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.
- Thành lập Hội đồng thẩm định gồm thành viên là đại diện các Bộ, cơ quan nêu trên, mời Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia để rà soát, đánh giá, đề xuất các huyện tiếp tục được thực hiện, các huyện đưa ra khỏi danh sách thực hiện Nghị quyết 30a; các huyện được hưởng một số cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017 bảo đảm nguyên tắc: phù hợp với quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg, có tính đến đặc thù vùng miền; công khai, minh bạch; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hơn vào hỗ trợ tạo sinh kế cho Nhân dân; phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, huyện hưởng một số cơ chế, chính sách theo huyện nghèo giai đoạn 2017-2020.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ TƯ về giảm nghèo bền vững;
- Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính, NNPTNT, Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, PL, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). lb
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng
Thuộc tính văn bản
Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 320/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!