Thông báo 29/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 29/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI PHIÊN HỌP CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN LIÊN QUAN THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ
 
Ngày 22 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô về vấn đề giá điện, giá dầu và kế hoạch hoạt động thực hiện Quy chế trong năm 2015. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số tập đoàn kinh tế liên quan. Sau khi nghe đại diện Tổ công tác liên Bộ thực hiện Quy chế báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:
Tình hình kinh tế vĩ mô tháng 01 năm 2015 của nước ta tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, diễn biến giá dầu thế giới giảm mạnh và duy trì ở mức thấp dự báo sẽ tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.
Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Trong điều hành, các Bộ, cơ quan tiếp tục kiên định và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát và cân đối ngân sách nhà nước; lưu ý các nhiệm vụ sau:
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới, tính toán kỹ các tình huống tác động của giá dầu và giá điện đến tăng trưởng kinh tế, kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm điều hành vĩ mô theo đúng những mục tiêu đã đề ra.
b) Bộ Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nắm chắc diễn biến tình hình giá xăng, dầu thế giới để kịp thời xây dựng các phương án và thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước. Trước mắt, điều hành ngân sách nhà nước theo phương án giá dầu thấp nhất do Tổ công tác đưa ra (40 USD/thùng).
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai ngay việc tăng cường rà soát, kiểm tra và có giải pháp mạnh để chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa giảm giá cước vận tải ở mức hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và vì lợi ích chung của nền kinh tế.
c) Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, cân nhắc thận trọng trong điều hành giá bảo đảm giá xăng dầu trong nước ở mức phù hợp trong tương quan với giá xăng dầu ở các nước trong khu vực để ngăn ngừa, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ chống buôn lậu xăng dầu. Trong điều hành cần có phương án chủ động ứng phó với các tình huống tăng, giảm bất thường của giá xăng dầu thế giới.
d) Bộ Công Thương chỉ đạo việc rà soát các mỏ để có phương án tối ưu và chủ động kế hoạch khai thác, cắt giảm tối đa các chi phí, các nhiệm vụ chưa cấp bách nhằm bảo đảm hoạt động khai thác dầu thô có hiệu quả, lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của đất nước.
Đồng ý về nguyên tắc với các kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 016/DKVN-HĐTV ngày 20 tháng 01 năm 2015 và ý kiến của Bộ Công Thương tại Báo cáo cuộc họp ngày 22 tháng 01 năm 2015 về các giải pháp ứng phó với những biến động và tác động tiêu cực của giá dầu đến hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý và thực hiện mục tiêu lạm phát đã đề ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình giá cả, thị trường để hoàn thiện các phương án điều chỉnh giá điện trong năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2015; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, có các biện pháp cụ thể, quyết liệt để giảm mạnh chi phí sản xuất, kinh doanh điện, nhất là phải giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất lao động và tạo thuận lợi hơn nữa, tiết kiệm thời gian trong tiếp cận điện năng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm đạt kết quả cụ thể và được công khai rộng rãi ngay trong năm 2015.
3. Đồng ý các hoạt động dự kiến trong năm 2015 của Tổ công tác liên Bộ thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, đề nghị bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 344/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, Xăng dầu VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên
 
 

thuộc tính Thông báo 29/TB-VPCP

Thông báo 29/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành:29/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi