Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 263/TB-VPCP

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:263/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:09/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 263/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 
 
Ngày 26 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và đại diện các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
Sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, giao cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan của Thành phố, cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng kế hoạch, chương trình cải tạo chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội - kỹ thuật.
Đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội; 04 quy hoạch về chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt theo thẩm quyền: 13 đồ án Quy hoạch phân khu (đạt 37% kế hoạch), 17 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 32 quy hoạch ngành, lĩnh vực; 01 Thiết kế đô thị, Quy hoạch xã nông thôn mới đạt 100%; đang triển khai các quy hoạch chung huyện, đô thị vệ tinh…. Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị được triển khai và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước xây dựng phát triển đô thị theo hướng bền vững, phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện công tác quy hoạch xây dựng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội; đặc biệt số lượng các quy hoạch phân khu được phê duyệt đạt thấp, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chậm ban hành, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý và đầu tư xây dựng; việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị gặp nhiều khó khăn, xã hội hóa chưa cao, chưa thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực này; công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ lập quy hoạch của các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội còn chưa sát sao; việc phối hợp với các Bộ, ngành chưa tốt, thiếu cơ chế phối hợp,
2. Công việc trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
Thống nhất với các trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trước mắt, Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội cùng Thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các việc như sau:
a) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Có biện pháp rút ngắn thời gian, giảm các thủ tục không cần thiết để đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị, đặc biệt các đồ án quy hoạch phân khu. Khẩn trương ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc toàn thành phố và các khu vực quan trọng. Trong tháng 7 năm 2014 ban hành Quy chế quản lý kiến trúc công trình cao tầng khu vực nội đô.
- Tập trung xây dựng và hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội; trong đó cần lưu ý xem xét, điều chỉnh các giai đoạn phát triển bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong công tác quản lý quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai các hoạt động có liên quan đến quy hoạch đô thị.
- Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ khâu lập quy hoạch gắn với nâng cao năng lực, đào tạo lực lượng cán bộ, kỹ thuật cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của Thành phố Hà Nội.
- Chủ động đề xuất việc phân cấp trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô.
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu việc công bố rộng rãi và chi tiết các quy hoạch, quy chế được được phê duyệt; tiến độ xây dựng và ban hành các quy hoạch, quy chế khác; các cơ quan đầu mối xử lý đối với từng loại công việc.
b) Bộ Xây dựng.
- Khẩn trương hoàn thiện Đề án biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất, công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tháo gỡ, giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, liên vùng và giải quyết từng trường hợp cụ thể đối với công tác di dời các cơ sở y tế, công nghiệp ô nhiễm, các trường đại học, cao đẳng của Hà Nội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm mật độ dân cư trong khu trung tâm theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
3. Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Về các vấn đề hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô: Bộ Xây dựng nghiên cứu và giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 và tại văn bản số 3572/UBND-QHXDGT ngày 21 tháng 3 năm 2014.
- Về công tác phối hợp: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trên nguyên tắc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và thông thoáng trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thủ đô.
- Về Chương trình phát triển đô thị: Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 để triển khai đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
- Về phê duyệt quy hoạch chung các đô thị vệ tinh: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đẩy nhanh việc phê duyệt các quy hoạch chung các đô thị theo thẩm quyền. Đối với quy hoạch chung các đô thị vệ tinh loại II và loại III sẽ được xem xét, giải quyết theo quy định.
- Các Bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để Thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT, GTVT, VH, TT&DL, TT&TT, YT, NV, TP;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng BCĐ Vùng Thủ đô;
- Các thành viên Ban CĐ Vùng Thủ đô;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX, NC;
- Lưu: VT, KTN (3) Nghĩa
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi