Thông báo 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 257/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH
TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HƯNG YÊN
 
 
Ngày 09 tháng 7 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã thăm, khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, gắn với giảm nghèo bền vững và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Tham gia đoàn công tác với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2015, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên tiếp tục giữ ổn định và có những bước phát triển khá toàn diện. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua, cụ thể là:
1. Về kinh tế - xã hội: năm 2014, tăng trưởng kinh tế đạt 7,25 %; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 23%, thu ngân sách tăng trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 35,6 triệu đồng, tăng 16,8% so với năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,09% năm 2013 xuống còn 3,92%.
Sáu tháng đầu năm 2015, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt trên 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8%, dịch vụ tăng trên 9,5%; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
2. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững:
- Tỉnh đã sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các xã nông thôn mới và tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới luôn gắn với việc giảm nghèo, nhiều mô hình sản xuất năng động, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã hình thành và hoạt động hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân. Đến nay toàn Tỉnh đã có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 54 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí xã nông thôn mới.
- Về công tác giảm nghèo, Tỉnh đã sớm xây dựng và triển khai, có giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, đến nay 100% người nghèo trong Tỉnh được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 6,7% năm 2011 xuống còn 3,9% năm 2014 và phấn đấu còn dưới 2,5% vào năm 2015.
Tuy nhiên, Hưng Yên cũng còn một số khó khăn, tồn tại, đó là: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp; liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất; hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp. Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; đời sống một bộ phận người lao động vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu việc làm, thu nhập thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề chưa được khắc phục triệt để.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Trong đó, cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:
- Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế để nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó chú trọng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bền vững; theo đó, cần tổ chức sản xuất theo hướng liên kết tự nguyện giữa nông dân với nông dân, nông dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc tìm đầu ra, đặt hàng sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm sản xuất ổn định, bền vững, hướng tới xuất khẩu sản phẩm.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, lâu dài, là tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; theo đó, cần huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, để người dân hiểu đây là việc của dân, do dân và vì dân, từ đó người dân sẽ chủ động và tự nguyện tham gia Chương trình. Phấn đấu hết năm 2015 toàn Tỉnh đạt trên 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới;
- Tăng cường hơn nữa các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH
1. Về khoản Tỉnh đã vay 200 tỷ đồng từ vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư) để hoàn trả cho Tỉnh trong năm 2016. Trước mắt, Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc nhà nước xem xét kéo dài thời hạn khoản vay nêu trên và không tính vào hạn mức vay của Tỉnh.
2. Về nguồn vốn thực hiện Dự án: Xây dựng Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại thành phố Hưng Yên; nâng cấp Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ: Tỉnh đã hoàn thành hồ sơ Dự án theo quy định, các công trình đã khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 100 ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương thực hiện việc xem xét, đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho Dự án, tổng hợp chung vào phương án ứng vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4438/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
3. Về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Dự án khu đại học Phố Hiến; có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để tiếp nhận các trường đại học đầu tư vào Dự án này:
Tỉnh tổng hợp nhu cầu vốn của Dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung theo quy định của Luật Đầu tư công.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đầu tư hạ tầng phù hợp, tạo điều kiện để các trường đại học, cơ sở đào tạo di dời từ nội thành đến các Khu, trường đại học ngoại thành đã Quy hoạch, trong đó có Khu đại học Phố Hiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4. Về hỗ trợ sử dụng nguồn vốn ODA để đầu tư các Dự án: Nạo vét, nâng cấp, cải tạo các tuyến sông và trạm bơm thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải trên địa bàn Tỉnh; Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị Phố Hiến cổ: Tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ Dự án theo quy định về vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét bổ sung vào Danh sách dự án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
5. Về tăng mức từ nguồn vốn Trung ương cho Tỉnh để hỗ trợ mỗi xã xây dựng nông thôn mới từ 03 đến 04 tỷ đồng; động viên, khen thưởng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã từ 100 đến 200 triệu đồng: Tỉnh chỉ đạo giải ngân số vốn đã được giao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp chung nhu cầu vốn bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
6. Về việc quy định rõ trách nhiệm của ngành điện trong việc thực hiện các tiêu chí điện nông thôn; chỉ đạo xem xét điều chỉnh nội dung và cách thức đánh giá tiêu chí này: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý cụ thể.
7. Về việc ban hành các văn bản hướng dẫn về bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp ở địa phương và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn:
- Về hoạt động của bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Tỉnh thực hiện theo đúng Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẩn trương hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.
8. Về nghiên cứu ban hành chính sách riêng, đặc thù cho đối tượng hộ nghèo không thể thoát nghèo (người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng...): Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị trên theo hướng chuyển sang đối tượng bảo trợ xã hội.
9. Về cấp kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình có công sửa chữa, xây mới nhà ở theo đề án đã được phê duyệt: Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất phương án nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
10. Về ban hành hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục (theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013), về y tế (theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 và Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012): Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề nghị của Tỉnh, xem xét xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
11. Về nâng thời hạn cho các hộ nghèo vay vốn để phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp: Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội xử lý cụ thể đề nghị của Tỉnh.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - TBXH, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Thư ký PTTgCP, các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

thuộc tính Thông báo 257/TB-VPCP

Thông báo 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:257/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:31/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi