Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 221/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KON TUM
 
 
Ngày 03 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Kon Tum báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Biểu dương và đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm, nỗ lực, sự đoàn kết nhất trí và những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 5 năm 2011 - 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum. Trong điều kiện khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán kéo dài, Tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và có những giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá (nhiệm kỳ qua tăng trưởng kinh tế đạt 14%/năm), công tác bảo vệ, phát triển rừng có chuyển biến tích cực; chủ động tổ chức chống hạn và hỗ trợ cho nhân dân. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển; tiềm năng, lợi thế của Tỉnh về nông nghiệp công nghệ cao được khai thác đúng hướng, bước đầu hình thành những mô hình hiệu quả cần tiếp tục nhân rộng. Chất lượng giáo dục đào tạo và y tế tiếp tục được nâng lên. Công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong Tỉnh được tăng cường. An ninh, quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ngày càng ổn định. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đoàn kết nhất trí.
Tuy nhiên, Kon Tum vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn kém phát triển; 6 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế và giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, xuất khẩu giảm, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Hoạt động của doanh nghiệp, sản xuất và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2016 mà Tỉnh đề ra, nhấn mạnh thêm và lưu ý một số nội dung:
1. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh với cách làm sáng tạo, tạo động lực phát triển mới; phát huy các thành tựu, kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Cùng với sự nỗ lực của Tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan ưu tiên sớm tìm nguồn và bố trí vốn đầu tư hoàn thiện đồng bộ các đoạn tuyến quốc lộ 24, 14C, 40, 40B, đường Hồ Chí Minh và các công trình thủy lợi trọng điểm.
3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên; cần xây dựng kế hoạch tổng thể đi đôi với các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện trên địa bàn Tỉnh và góp phần vào kết quả chung của Vùng. Tập trung khai khác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu... để phát triển kinh tế, xã hội.
4. Tập trung thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 20 tháng 6 năm 2016 về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; cần huy động cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, các nguồn lực xã hội để thực hiện.
5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, các dự án đầu tư lớn với các hình thức đầu tư đa dạng trong đó có PPP vào các lĩnh vực giàu tiềm năng, lợi thế, Đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.
6. Tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bằng các giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn; lựa chọn, nhân rộng mô hình phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp có thế mạnh theo hướng tăng cường chuỗi liên kết. Nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong các vùng sinh thái đặc thù; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp; trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học; chú trọng công nghệ tưới, sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại các công ty nông lâm nghiệp; chú trọng rà soát lại quỹ đất; xác định diện tích đất cần chuyển giao cho địa phương để sử dụng theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên giải quyết đất sản xuất, đất ở cho nhân dân địa phương; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
7. Có giải pháp quyết liệt giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện tốt Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
8. Tiếp tục phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí; trong đó, giáo dục đào tạo phải hướng đến nâng cao khả năng áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất và giá trị sản phẩm; giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; qua đó xây dựng thương hiệu văn hóa cho Kon Tum, thương hiệu cho các sản phẩm du lịch, dịch vụ của địa phương.
9. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, làm tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và phẩm chất. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
10. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại.
III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH
1. Về đầu tư tuyến đường cao tốc Bờ Y - Ngọc Hồi - Plei Ku: Đồng ý bố trí vốn ngân sách trung ương để làm sớm nghiên cứu khả thi (FS); trong đó, làm rõ quy mô, vốn và phân kỳ đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp (PPP, BOT, BT...). Đồng ý chủ trương đầu tư trước đoạn Bờ Y - Ngọc Hồi (khoảng 21 km), giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý cụ thể.
2. Về hỗ trợ đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 18B, tỉnh Attapư, Lào: Đồng ý chủ trương. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh làm việc với phía Bạn, đề xuất việc hỗ trợ và hình thức đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Về đầu tư các dự án: Đường kết nối đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; Tỉnh lộ 678 từ km 27 - đường Hồ Chí Minh đến xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei; Đường kết nối Quốc lộ 14C đi cửa khẩu Hồ Đá và đi đường tuần tra biên giới: Đồng ý đưa vào danh mục đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên, tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 theo quy định, đồng thời chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư.
4. Về việc hỗ trợ khoản hụt thu cân đối ngân sách, tỉnh Kon Tum năm 2015, 2016 do sụt giảm sản lượng và doanh thu các nhà máy thủy điện trên địa bàn: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Tài chính giải quyết; trước mắt Tỉnh chủ động bố trí nguồn lực địa phương để xử lý.
5. Đồng ý ứng trước ngân sách trung ương 116 tỷ đồng để đầu tư các dự án cấp nước sinh hoạt và sản xuất, khắc phục hạn hán theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 67a/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý cụ thể.
6. Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Tỉnh lập các dự án cụ thể; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT, NC, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3b) Ch.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng
 
 

thuộc tính Thông báo 221/TB-VPCP

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:221/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:05/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi