Thông báo 219/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 219/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH

 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀ TĨNH

 

 

Ngày 8 tháng 6 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh; tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013; thăm Khu kinh tế Vũng Áng và một số mô hình nông thôn mới. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, 5 tháng đầu năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách tăng 57%; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh (xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước vthu hút đầu tư nước ngoài); tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội đạt trên 34.000 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2013 có trên 10 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, trong đó: Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 12,11%; xuất nhập khẩu đạt 1.188,7 triệu USD, tăng 20,8%; thu ngân sách tăng 48%; tổng vốn huy động trên địa bàn tăng 12,5%. Đã chỉ đạo quyết liệt Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, xây dựng được 606 mô hình nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, chú trọng và có bước phát triển khá: Chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,24% so với năm 2011; tạo việc làm cho trên 2,8 vạn lao động; đào tạo nghề 2,47 vạn lao động; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tui bị suy dinh dưỡng xung còn 1,14%. Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hi đưc đảm bảo.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong thời gian tới, Tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII (2011-2015) đã đề ra. Lưu ý một số việc:

1. Tiếp tục bám sát nội dung các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ để tập trung chỉ đạo, điều hành các giải pháp đã đề ra; thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Huy động, sử dụng tốt các nguồn lực của người dân và doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng tái định cư, đy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, Vũng Áng II; Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa; cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng,...

3. Rà soát, điều chỉnh, b sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch, trước hết là quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và quy hoạch vùng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với quy hoạch nông thôn mới; tiếp tục chuyn dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

4. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống của người dân. Xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển các loại hình hợp tác xã, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, góp phn chuyn dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm phát trin nhanh và bền vững.

5. Quan tâm, làm tốt hơn nữa phát triển giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sớm thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 409/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 547/TTg-KTN ngày 24 tháng 4 năm 2013; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, ưu tiên bố trí vốn để bảo đảm tiến độ Dự án. Về vay tín dụng đầu tư Dự án: Tỉnh làm việc cụ thể với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xem xét, xử lý.

3. Về hỗ trợ vốn Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 4 năm 2013. Trước mắt, đồng ý về nguyên tắc ứng trước (1.500 tỷ đồng) cho tỉnh Hà Tĩnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; giao Bộ Tài chính chtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013.

4. Về hỗ trợ vốn các dự án: Xây dựng nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng; cơ sở đào tạo Cao đẳng nghề Vũng Áng; hạ tầng Trường Đại học Hà Tĩnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về bổ sung vốn các công trình hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỉnh chủ động sử dụng số vốn đã được bố trí và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; trường hợp vốn năm 2013 đã sử dụng hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét ứng trước vốn kế hoạch năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án "Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê" theo Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2011 ca Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn (2013 - 2015) cho Tỉnh thực hiện.

7. Về hỗ trợ kinh phí cho Hà Tĩnh khắc phục hậu quả các đợt mưa lũ năm 2010: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 409/TB-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2012.

8. Về vốn đầu tư các dự án tuyến đường ven biển (Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng); công trình kênh trục sông Nghèn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, ứng trước vốn cho các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013.

9. Về bố trí vốn hợp phần bồi thường, tái định cư công trình Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân; trường hợp vốn kế hoạch năm 2013 đã sử dụng hết, Bộ Tài chính xem xét ứng trước vốn kế hoạch (2014 - 2015) để Tỉnh thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Về vốn đầu tư hệ thống kênh mương Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát quy mô, tổng mức đầu tư, cân đối, bố trí vn trong kế hoạch được giao để thực hiện.

11. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc đưa các quốc lộ 8A và 12A tham gia vào Hiệp định vận tải xuyên biên gii (GMS-CBTA).

Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư quốc lộ 8A: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải đề xuất, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

12. Về việc đưa vào danh mục sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng ô nhiễm tỉnh Hà Tĩnh: Đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xlý cụ thể.

13. Về hỗ trợ vốn đo đạc bản đồ địa chính để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Giao Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp chung các địa phương (trong đó có tỉnh Hà Tĩnh), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu; xử lý ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và ô nhiễm làng nghề: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi nguồn vốn của các nhà tài trợ để thực hiện.

14. Về hỗ trợ giảm thu ngân sách Tỉnh do chính sách miễn, giảm thuế; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Về việc vay vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước để đầu tư hạ tầng đô thị thành phố Hà Tĩnh: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

16. Về việc giữ lại nguồn tăng thu ngân sách 2012 để hỗ trợ địa phương giải quyết các khó khăn kinh tế - xã hội: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Tỉnh tính toán, lựa chọn các dự án cấp thiết, hiệu quả gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Thtướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao;
-
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
-
 VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT, NC, QHQT;
- Lưu: VT, Vụ III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Quang Thắng

thuộc tính Thông báo 219/TB-VPCP

Thông báo 219/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:219/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành:17/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi