Thông báo 189/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 189/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO
 TỈNH LÀO CAI
 
 
Ngày 17 tháng 5 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai; kiểm tra tiến độ Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thăm Nhà máy thép Việt - Trung, Khu thương mại và công nghiệp Kim Thành. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai về các kết quả đạt được trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012: Trong 4 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; diện tích lúa gieo cấy tăng 4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8%, lượng khách du lịch tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; chương trình giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới: Cơ bản đồng ý với nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra; nhấn mạnh thêm một số nội dung sau đây:
a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để các doanh nghiệp duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh;
b) Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm theo kế hoạch; chú trọng quan tâm các lĩnh vực: văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới;
Trên địa bàn Lào Cai có nhiều dự án, công trình trọng điểm (Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án nhà máy gang thép Lào Cai, Dự án sản xuất DAP số 2...). Tỉnh cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đối với Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua Lào Cai), yêu cầu Tỉnh tập trung chỉ đạo để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2012;
c) Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
3. Về các đề nghị của Tỉnh:
a) Về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
b) Về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới Lào Cai - Cam Đường và xây dựng thị xã Sa Pa: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2013 - 2015;
c) Về việc ứng vốn năm 2013 cho Tỉnh xây dựng Cầu Phố Lu và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4E: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
d) Về việc bố trí vốn thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4D (đoạn: Bản Phiệt - Mường Khương và Sa Pa - Lào Cai), Quốc lộ 279 (đoạn Phố Ràng - Khau Co): Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để triển khai, thực hiện theo quy định;
đ) Về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Quý Sa - Tằng Loỏng phục vụ cho khai thác, vận chuyển quặng về nhà máy gang thép: Tỉnh lập dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; nguồn vốn đầu tư theo hướng các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản trên tuyến đường này có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí đầu tư và được hạch toán vào chi phí sản phẩm; gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành chức năng liên quan, hoàn thiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
e) Về việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai: Bộ Giao thông vận tải sớm nghiên cứu, lập dự án đầu tư (đoạn từ Ga Lào Cai nối với Trung Quốc); đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lập báo cáo đầu tư dự án toàn tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai;
g) Về việc bố trí vốn thực hiện dự án chỉnh trị sông Hồng đoạn Việt Trì - Lào Cai (Yên Bái - Bảo Hà): Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý;
h) Về đầu tư xây dựng Sân bay Lào Cai: Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tỉnh Lào Cai thực hiện đầu tư và xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt;
i) Về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tằng Loỏng: Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ;
k) Về việc bổ sung Khu Công nghiệp Tân An - Tân Thượng vào Quy hoạch các khu công nghiệp cả nước đến năm 2015: Thực hiện theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
l) Về hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nghiên cứu sản xuất các giống lúa, cây ăn quả: Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2010; về bổ sung kinh phí bảo vệ và trồng rừng mới, đầu tư cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên: Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 3006/VPCP-KTN ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ; về hỗ trợ kinh phí trồng thử nghiệm cây cao su: Tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để xử lý;
m) Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt (hồ treo, hồ chứa nước, công trình tích nước vv...) cho đồng bào các huyện: Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương: Trước mắt, Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. Trường hợp ngân sách địa phương khó khăn, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn và mức hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
n) Về sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường, tài nguyên nước; đẩy nhanh chương trình hợp tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đảm bảo môi trường sinh thái trên các sông suối thuộc biên giới với Trung Quốc; hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị quan trắc cho Trạm quan trắc nước sông Hồng và đầu tư thêm các trạm quan trắc tự động phía thượng nguồn để quan trắc ô nhiễm xuyên biên giới: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý theo thẩm quyền;
o) Về hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông, kè phòng chống sạt lở, lụt bão cấp bách, bảo vệ hạ tầng và dân cư; ứng vốn đầu tư kè sông biên giới: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
p) Về đầu tư đường điện 110 KV Tằng Loỏng (Bảo Thắng)-Khe Lếch (Văn Bàn): Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện, báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ;
q) Về việc xuất khẩu quặng sắt và quặng apatit: Tổng Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt - Trung và Công ty Apatit Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Công Thương để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty đầu tư đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt - Trung và Công ty Apatit Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP(6).38
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý
 
 

thuộc tính Thông báo 189/TB-VPCP

Thông báo 189/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:189/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:24/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi