Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 183/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2020
 
 
Ngày 13 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về quá trình soạn thảo, ý kiến của các Bộ về nội dung dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:
1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc trực tiếp với các Bộ là chủ chương trình, khẩn trương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh lại mục tiêu chung, làm rõ mục tiêu cụ thể của từng chương trình phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; khả năng bố trí vốn của từng chương trình, ưu tiên các nhiệm vụ mục tiêu quan trọng, cấp bách, tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả, tính khả thi.
2. Yêu cầu Bộ Tài chính trực tiếp làm việc với các Bộ liên quan rà soát lại nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương đối với các chương trình mục tiêu theo hướng bảo đảm mức phù hợp nhất, ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình liên quan đến dân sinh, an sinh xã hội và phát triển bền vững; thống nhất xác định cụ thể tổng vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương đối với từng chương trình; tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào dự thảo Nghị quyết.
3. Các Bộ là chủ chương trình đề cao trách nhiệm, lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Bộ Tài chính để thống nhất các nội dung theo yêu cầu nêu trên.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2016.
Trường hợp quá thời hạn trên, chương trình nào chưa được rà soát, xác định cụ thể mục tiêu, nguồn vốn, nội dung không bảo đảm phù hợp với các yêu cầu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ không đưa vào Nghị quyết này.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Y tế, GD&ĐT, TN&MT, Công Thương, LĐTBXH, NNPTNT, Công an, Quốc phòng, VHTTDL, TTTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, NC, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Thuộc tính văn bản
Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 183/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!