Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 16/TB-VPCP

Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:23/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 16/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015
-------------
 
Ngày 16 tháng 01 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:
1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, nghiêm túc của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững năm 2014.
2. Về Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014
- Ghi nhận và đánh giá cao Báo cáo về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 được cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các Bộ, địa phương chuẩn bị chu đáo, toàn diện, phản ánh đầy đủ các hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương và Ban Chỉ đạo; là kinh nghiệm tốt cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
- Về thực hiện và rà soát chính sách giảm nghèo
Các chính sách về giảm nghèo đã từng bước được đổi mới theo định hướng mà Ban Chỉ đạo đã thống nhất như: Cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững; không chỉ chú ý đến hộ nghèo mà còn hướng tới hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tăng cho vay, giảm cho không... Đặc biệt, nhiều ý kiến, đề xuất định hướng đổi mới chính sách về giảm nghèo của Ban Chỉ đạo đã được Trung ương Đảng, Nhà nước thống nhất, đã trở thành Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả bước đầu trong việc rà soát, đề xuất hệ thống hóa các chính sách, chế độ về giảm nghèo, định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách giảm nghèo thời gian tới đã thể hiện cách làm mới, có trọng tâm, bước đi đúng cần được cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các Bộ, cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo liên quan tiếp tục thực hiện.
- Việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo ở cả trung ương và địa phương có kết quả tích cực: năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%; riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn giảm 5% . Đời sống của hộ nghèo, người nghèo từng bước được nâng lên, đi từ xóa đói giảm nghèo phấn đấu từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững. Những kết quả đã đạt được thể hiện việc thực hiện đúng Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; góp phần quan trọng trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa; là bài học bổ ích để phấn đấu làm tốt hơn trong thời gian tới.
Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi và đồng bào dân tộc vẫn còn cao, tỷ lệ tái nghèo vẫn còn nhiều. Cơ chế chính sách tuy đã được rà soát nhưng vẫn còn chồng chéo, trùng lắp, khó thực hiện; đòi hỏi các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục khắc phục.
3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015:
a) Các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo trên cơ sở kết quả đã rà soát; trước mắt, khẩn trương tích hợp những chính sách hiện hành, chủ động nêu rõ những nội dung, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; phù hợp với nguồn lực để bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2015 để các văn bản, chính sách phát huy tác dụng ngay trong năm 2015.
b) Về định hướng rà soát, thiết kế chính sách giảm nghèo:
Ưu tiên tập trung cao độ cả chính sách và nguồn lực đối với vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, theo hướng đa chiều và giảm nghèo bền vững, dựa vào cộng đồng để vừa hỗ trợ người nghèo vươn lên, vừa góp phần phát triển cộng đồng.
Việc thiết kế chính sách tiếp tục thực hiện theo hướng tăng cho vay, giảm cho không; mức hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cân đối và lồng ghép nguồn lực.
c) Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo mới theo hướng tiếp cận đa chiều.
d) Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bình quân 2% trong cả nước, bình quân 4% tại các huyện nghèo, phấn đấu ở mức cao hơn.
đ) Tổ chức thực hiện:
- Tiếp tục lồng ghép thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.
- Giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể về nội dung, phạm vi và mối quan hệ của Chương trình 135 với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
- Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo từ các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân; tôn vinh tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác giảm nghèo.
e) Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo ở trung ương và địa phương
Đồng ý việc bổ sung Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững.
Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo, cử cán bộ thay thế các đồng chí thôi giữ chức vụ trong Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2015 của các Ban Chỉ đạo gửi Báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
g) Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn về thành lập Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước; chủ trì nghiên cứu xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng giảm nghèo các cấp theo quy định tại Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
h) Về định hướng công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao trình Chính phủ xem xét, quyết định nhiệm vụ cụ thể.
4. Về kiến nghị, đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Văn phòng Chính phủ tham mưu việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a; trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.
- Đồng ý việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trong quý III năm 2015.
5. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (dự kiến vào ngày 05 tháng 02 năm 2015).
Các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ việc tích hợp và đề xuất hướng sửa đổi các chính sách về giảm nghèo bền vững, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 27 tháng 01 năm 2015 để tổng hợp vào Báo cáo tại Hội nghị.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng hợp, bổ sung ý kiến của các đại biểu về việc đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại cần phải khắc phục và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; (trong đó chú ý việc nêu những điển hình của tập thể, cá nhân làm tốt công tác giảm nghèo đồng thời chỉ ra những khó khăn, những địa phương chưa làm tốt công tác này) và các vấn đề liên quan; hoàn thiện Báo cáo, gửi các địa phương trước khi tổ chức Hội nghị 03 ngày.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐ TƯ về giảm nghèo bền vững;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), md.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi