Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 143/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI
 LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA
 
 
Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự với Thủ tướng có đồng chí: Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm 2011; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và một số đề nghị của Tỉnh và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những kết quả khá toàn diện về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong các năm qua. Trong bối cảnh tình hình lạm phát tăng cao, khủng khoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực đến nước ta, nhưng với sự phấn đấu nỗ lực, quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ cùng với sự chỉ đạo tập trung, điều hành linh hoạt, quyết liệt của Tỉnh nên 5 tháng đầu năm 2011: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.6 nghìn tỷ đồng tăng 17,11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 21,98%; doanh thu hoạt động du lịch tăng 27,79%; xuất khẩu tăng 78,30%, thu ngân sách đạt trên 3,3 nghìn tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả trong trong chỉ đạo điều hành, nhất là tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng được tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được; đồng thời chủ động, tích cực áp dụng các biện pháp phù hợp khắc phục các hạn chế, tồn tại, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong đó cần tập trung chỉ đạo phục hồi sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì và phát triển sản xuất, phát triển du lịch.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜi GIAN TỚI
Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, trong thời gian tới, Khánh Hòa cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:
1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 ở mức cao nhất với mức tăng trưởng GDP trên 12%. Trước mắt, Tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội theo nội dung Nghị quyết 11 của Chính phủ. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ; đồng thời kiểm soát việc thực hiện các quy định về giá cả, thị trường, ngăn chặn, xử lý hành vi đầu cơ, tăng giá, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ, giá dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn; rà soát, cắt giảm đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.
2. Chỉ đạo rà soát, cập nhật lại quy hoạch phát triển chung, quy hoạch sử dụng đất theo ngành, lĩnh vực để bảo đảm khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tạo điều kiện để phát triển nhanh và bền vững; định hướng phát triển Khánh Hòa trở thành trung tâm của khu vực Nam Trung bộ về du lịch, dịch vụ, cảng biển, hàng không, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển công nghiệp của Tỉnh gắn với lợi thế cảng nước sâu và sân bay Cam Ranh.
3. Huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan tính toán quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng cảng Vân Phong, sân bay Cam Ranh, đường cao tốc, các quốc lộ kết nối với Tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên. Đối với Cảng Vân Phong cần nghiên cứu phương án và cơ chế thích hợp để đầu tư và khai thác có hiệu quả.
4. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn xã hội, phát triển y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về biển đảo; động viên, bảo vệ ngư dân đánh bắt thủy sản và thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ về bảo đảm an ninh quốc phòng biển đảo của Tổ quốc.
III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH
1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa rà soát, đánh giá việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng tại các Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 8 tháng 8 năm 2008; số 142/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2009; số 329/TB-VPCP ngày 13 tháng 11 năm 2009; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo để tiếp tục thực hiện có kết quả các nội dung Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã kết luận. Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Về hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế Vân Phong: Thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tính toán hỗ trợ các Khu kinh tế theo kế hoạch 5 năm để các địa phương chủ động huy động các nguồn lực để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Về việc điều chỉnh quy hoạch, quy mô đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và việc nghiên cứu cơ chế hoạt động của Cảng: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý và trình duyệt theo hướng trên cơ sở quy hoạch được duyệt, phân cấp cho địa phương, gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện của Trung ương.
- Về dự án cấp nước thô Nam Vân Phong và Bắc Vân Phong theo hình thức BT: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Bộ Công Thương làm việc cụ thể với Tỉnh để hoàn tất các thủ tục thực hiện dự án Tổ hợp Sumitomo/Hanoinco theo hình thức BOT theo quy định.
3. Về xử lý một số vướng mắc trong thực hiện đầu tư dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất việc bổ sung, sửa đổi trình Chính phủ theo hướng tạo thuận lợi để huy động được các nguồn lực hợp pháp cho đầu tư phát triển của Tỉnh.
4. Về đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A (đoạn Nha Trang đi Vân Phong; Nha Trang đi Ninh Thuận); nâng cấp quốc lộ 26 theo hình thức BOT: Đồng ý về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
5. Về đầu tư nâng cấp và mở rộng sân bay Cam Ranh: Đồng ý về nguyên tắc, Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Tỉnh tính toán, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
6. Về đầu tư Hệ thống thoát lũ từ cầu đường sắt Phú Vinh về đầu Sông Tắc; Chỉnh trị hạ lưu Sông Tắc và Sông Quán Trường bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Đồng ý, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2009. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi có chủ trương mới.
7. Về đầu tư Đường Cao Bá Quát đi Cầu Lùng: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2452/TTg-KTN ngày 9 tháng 12 năm 2009.
8. Về bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Đề án Bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến huyện: Thực hiện theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về thực hiện Đề án xây dựng các bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). 37
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng
 
 

thuộc tính Thông báo 143/TB-VPCP

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:143/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành:15/06/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi